ห้ามโพสข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือ พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ราชวงศ์ เป็นอันขาด
ห้ามโพสข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร เกินกว่าบรรทัดฐานของสังคม
ห้ามโพสข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคายก้าวร้าว โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทหรือ มีเจตนาทำให้สังคมเข้าใจผิดต่อตัวบุคคลและ สถาบันใดๆ
ห้ามโพสข้อความหรือเนื้อหาโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาและ คำสอนของศาสนาใดๆทุกศาสนา
ห้ามโพสข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายและ ผิดศีลธรรม

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3553-5377
© Copyright 2009 - 2013 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th