สถานที่ท่องเที่ยว
   ปฏิทินการท่องเที่ยว
   กิจกรรมประจำปี
   แผนที่ท่องเที่ยว
   เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
วัดหน่อพุทธางกูร

เดิมชื่อ “ วัดมะขามหน่อ ” ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกแม่น้ำท่าจีน ตำบล พิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ภายใน พระอุโบสถหลังเก่า มีภาพจิตกรรม ฝาผนัง เกี่ยวกับพุทธประวัติเป็นจิตร กรรมที่มีความงดงามมาก เขียนราว พ.ศ. 2391 สมัย ร. 3 แห่งกรุงรัตน โกสินทร์ เพราะมีตัวเลขอารบิคอยู่ที่ ภาพเขียนผนังด้านทิศตะวันตก มุม ด้านขวามือว่า "1848" สันนิษฐานว่า เป็น ค.ศ. 1849 ตรงกับ พ.ศ. 2391 ผู้เขียนจิตรกรรม ชื่อ นายคำ เป็นชาวเวียงจันทร์ คาดว่าถูกกวาด ต้อนมา ในสมัยกบฏเวียงจันทร์เจ้า อนุวงศ์ในราว พ.ศ. 2369 นายคำมี พี่น้องสามคนด้วยกัน พลัดพรากจาก กันเมื่อตอนมาอยู่เมืองไทย ตัวนายคำ อยู่บางกอก ในฐานะที่เคยเป็นช่าง เขียนมาก่อน จึงฝึกเขียนภาพเพิ่มเติม จนเป็นช่างเขียนอาชีพ เคยเขียนภาพ ิจิตรกรรมฝาผนังในบางกอก (วัดสุทัศน์) นายคำสืบทราบว่าพี่น้องของตนอมาอยู่ ที่สุพรรณบุรี จึงติดตามมาพบที่ตำบล พิหารแดง อ.ท่าพี่เลี้ยง (อ.เมือง) สุพรรณบุรี พอดีขณะนั้นชาวบ้านวัด มะขามหน่อก่อสร้างอุโบสถเสร็จะเขียน ภาพจิตรกรรมฝาผนัง นายคำครับอาสา เขียนให้ เมือเขียนเสร็จแล้วไปเขียนที่ อุโบสกวัดประตูสาร(อ.เมือง) ด้วย เสร็จ แล้วนายคำเดินทางกลับบางกอก ทราบ ว่าไปเขียนในพระอุโบสถวัดพระแก้วด้วย

 
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3553-5378
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : suphanburi@moi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th