ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
Link
ปฏิทินวาระการประชุม
เรื่อง อ่าน
aaa

helo


วันที่: 01/11/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: เทศบาลตำบลท่าเสด็จ
465
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่: 01/11/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี)
363
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนโดยการยกระดับผิวจราจรแบบ AC สาย บ....
วันที่: 11/10/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี
399
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมถนนลาดยาง AC สายสุสานสุขนิรันดร์ - มูลนิธิสุวรรณ...
วันที่: 27/09/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี
460
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางเช้าวัดเขานางบวช ระยะที่ 2 จากถนนหลวงแผ่...
วันที่: 27/09/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภอเดิมบางนางบวช
435
เรื่อง อ่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู๋ที่...
วันที่: 02/10/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภอดอนเจดีย์
446
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดขบวนแห่งานประเพณีทิ้งกระจาด ขบวนแห่โคมไฟ และพิธ...
วันที่: 30/08/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
380
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนแจงถึงบ้านเนินพ...
วันที่: 27/08/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภออู่ทอง
304
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน 5 ชาติพันธุ...
วันที่: 24/08/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภออู่ทอง
311
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำและตกแต่งต้นเทียนและรถเทียนประกอบขบวนโครงการ...
วันที่: 31/07/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภอศรีประจันต์
358