ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
Link
ปฏิทินวาระการประชุม
เรื่อง อ่าน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางจราจรซอยข้างโรงเรียนธรรมโชติ หมู่ที่ 4 ด...
วันที่: 12/12/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: เทศบาลตำบลเขาพระ
4
ยกเลิกประกวดราคาจ้างจัดงานอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร...
วันที่: 12/12/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คอกช้างดินสมัยทวารวดีเมืองอู่ทอง
วันที่: 12/12/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภออู่ทอง
3
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุ...
วันที่: 12/12/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภออู่ทอง
7
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภู...
วันที่: 07/12/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภออู่ทอง
9
เรื่อง อ่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประ...
วันที่: 12/12/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภออู่ทอง
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหมู๋บ้านอู่ทอ...
วันที่: 12/12/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภออู่ทอง
3
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่...
วันที่: 08/12/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภอดอนเจดีย์
4
ประกาศผู้เสนอราคาชนะประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 ก...
วันที่: 17/11/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองอำเภอศรีประจันต์
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานเทศกาลกินปลา กินเห็ดฯ อ.ด่านช้าง
วันที่: 16/11/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
15