:: ผู้บริหาร ::

นาย นิมิต วันไชยธนวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นาย พิภพ บุญธรรม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด(1)
นาย ทรงพล ใจกริ่ม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด(2)
พันเอก เสน่ห์ บำรุงกิจ
รอง ผอ.รมน. (ท)
นาย นพฤทธิ์ ศิริโกศล
ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี
นาย ธนเสฏฐ์ สุชามาลาวงษ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
ดูทั้งหมด

วาระงานผู้บริหารจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่เวลางานที่นัดหมายสถานที่
นาย ทรงพล ใจกริ่ม - รองผู้ว่าราชการจังหวัด(2)
27/04/256108.00 น. ประชุมนายอำเภอ
เจ้าของเรื่อง: ปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
ห้องประชุม MC
27/04/256109.30 น.ประธานการประชุมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ
เจ้าของเรื่อง: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ
ห้องประชุมสนง. พมจ.
27/04/256110.00 น.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าของเรื่อง: สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
ห้องขุนแผน
27/04/256113.00 น.ร่วมผลิตรายการ "ก้าวทันสุพรรณบุรี" (ผู้ว่าพบประชาชน)
เจ้าของเรื่อง: สถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สพ.
สถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สพ. ต.โคกโคเฒ่า