ขอรับเสื้อพระราชทานได้
ในวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ที่ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้น 4)

และในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ที่จุดรับเสื้อพระราชทาน (กองอำนวยการ)

*** หากไม่มารับตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์***

กรณีมารับด้วยตนเอง
เอกสารที่ต้องใช้ ใช้บัตรประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
โดยมีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัว 13 หลัก
สำหรับเด็กที่ไม่มีบัตรประชาชน ใช้สำเนาสูจิบัตร
หรือสำเนาทะเบียนบ้าน

กรณีที่มารับแทนผู้อื่น
เอกสารที่ต้องใช้ หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

Download หนังสือมอบอำนาจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

??????????????

***เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฯ ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ***

*** กำหนดการพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสุพรรณบุรี ***

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

- ทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาจดลำดับที่ของท่านที่ได้รับเสื้อพระราชทานฯ ไว้
เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่สำหรับลงทะเบียนในวันรับเสื้อพระราชทาน ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561

- การแต่งกาย : ผู้รับเสื้อแต่งกายชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น

*** วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสุพรรณบุรี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี***

download กำหนดการกิจกรรรมวันที่ 9 ธันวาคม 2561

เริ่มกิจกรรม 13.00 น. เป็นต้นไป เริ่มปั่นจักรยาน เวลา 15.00 น.

จังหวัดสุพรรณบุรี ซ้อมปั่นจักรยานกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก"
วันนี้ (2 ธันวาคม 2561) เวลา15.00น. บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวสุพรรณบุรี ซ้อมปั่นจักรยาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
โดยเริ่มจุดสตาร์ทที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในเส้นทางสิริมงคล ระยะทาง 30 กิโลเมตร กลับรถตรงร้านยางมิชลิน - ผ่านห้างโรบินสันสุพรรณบุรี - เลี้ยวซ้ายเข้าเมืองบริเวณสะพานไผ่ขวาง - เลี้ยวขวาเข้าถนนเณรแก้ว ตรงสี่แยกไฟแดงถนนเณรแก้ว - เลี้ยวซ้ายเข้าถนนนางพิม ผ่านสวนเฉลิมภัทรราชินี – เลี้ยวขวาที่สี่แยกนางพิม เข้าถนนประชาธิปไตย ถึงสี่แยกแขวงการทาง – เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมาลัยแมน – ผ่านวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร – กลับรถที่สามแยกไฟแดงบางปลาหมอ – ผ่านศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ถึงสี่แยกแขวงการทาง – เลี้ยวซ้ายตามถนนประชาธิปไตย ผ่านวัดหอยโข่ง – เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 340 ผ่านวัดลาวทอง – จุดสิ้นสุดศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2561 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดสุพรรณบุรี โดยข้าราชการทุกภาคส่วน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เข้ารับมอบเสื้อยืดพระราชทาน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โดยจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก" ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการและประสานงานของจังหวัดสุพรรณบุรีในกิจกรรม
"Bike อุ่นไอรัก"
ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายนิมิต วันชัยธนวงศ์ เป็นประธาน

บรรยากาศการลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก จังหวัดสุพรรณบุรี

ณ ห้องประชุมพลายชุมพล ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชาชนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง