เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคที่จังหวัดสุพรรณบุรี
22/03/2561
12

ผู้ว่าฯสุพรรณบุรีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน “สุพรรณ สัมพันธ์ 61”
22/03/2561
15

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
21/03/2561
8

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีเปิดงานปิดทองหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ประจำปี 2561
21/03/2561
15

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ร่วมเป็นเครือข่ายติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดฯ ประจำปี 2561
21/03/2561
10

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560 138

สิ่งที่ส่งมาด้วย การขอเปลี่ยนแปลงโครงการ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย และการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 114

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 232

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 246

ผังบริเวณการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี 351

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน (20/03/2561) 10

โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาเอ็น เค เปิดติว! เตรียมสอบภาค ก. (ก.พ.) ฟรี! (19/03/2561) 14

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานพบญาติใกล้ชิด ครั้งที่ 2 (16/03/2561) 18

กำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 จังหวัดสุพรรณบุรี (13/03/2561) 46

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศเตือนพายุฤดูร้อน ในช่วงวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 (07/03/2561) 55

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

จ้างเหมาฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนเทศบาลซอย 4 หมู่ 10 ต.ทุ่งคอก (23/03/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งคอก
4

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองพระยาบันลือ ม.2 ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา (21/03/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อบต.หลักชัย
15

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองลาดบัวหลวง-บางซ้าย ม.8 ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา (21/03/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อบต.หลักชัย
10

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านอริสรา จากคอสะพาน คสล.ข้ามคลองหมู่กอง-บ้านนายโชคชัย ม.1 ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา (21/03/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อบต.หลักชัย
9

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองดอนโพธิ์ 2 ม. 9 ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา (21/03/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อบต.หลักชัย
8

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอศรีประจันต์
6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรัปบรุงถนนเดิมเป็นถนน คสล. หมู่ที่ 6 - 9 ต.นางบวช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอเดิมบางนางบวช
7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน คสล. หมู๋ที่ 7 ต.นางบวช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอเดิมบางนางบวช
6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอดอนเจดีย์
10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก้อสร้งโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน คสล. หมู๋ที่ 9 ต.นางบวช  
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอเดิมบางนางบวช
15

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
สั่งพิมพ์เสื้อคู่ เสื้อทีม สนใจติดต่อhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135816833701888&id=130703780879860 04/09/2560

สนใจสั่งพิมพ์เสื้อคู่ เสื้อทีม เสื้อห้องราคาถูก 04/09/2560

ขออนุญาตจ้า...... เรียนภาษาที่ INUS Melbourne ประเทศออสเตรเลีย 210 AUD/week 24/07/2560

เรียนภาษาที่ INUS Melbourne ประเทศออสเตรเลีย 210 AUD/week 24/07/2560

เรียนและทำงานที่เมือง Vancouver และ Toronto ประเทศแคนาดา 30/11/2559

 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th