เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

จังหวัดสุพรรณบุรี ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอบางปลาม้า
24/05/2561
15

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการประชารัฐร่วมใจรักษ์ต้นไม้ ฯ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561
23/05/2561
9

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการปฏิบัติธรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี 2561
22/05/2561
11

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด
22/05/2561
10

เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ “ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย “ หลักสูตรงานบริการโลหิต
22/05/2561
5

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560 262

สิ่งที่ส่งมาด้วย การขอเปลี่ยนแปลงโครงการ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย และการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 222

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 332

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 319

ผังบริเวณการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี 434

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศห้ามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าสูงเกินควร (24/05/2561) 3

จังหวัดสุพรรณบุรี เชิญชวนชมการประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา “เพลงอีแซว” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (21/05/2561) 10

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีรับสมัครสอบความรู้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจละทรวงอก (21/05/2561) 4

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีรับสมัครสอบความรู้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค (21/05/2561) 3

กรมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมส่งคลิปวีดิโอเข้าประกวด ในหัวข้อ “กู้ทะเลสวยด้วยคลิป” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 (17/05/2561) 17

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประมูลให้เช่าห้องสุขาสาธารณะตลาดสดเทศบาล 1 - 2 (25/05/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
1

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก.. ม.8 (22/05/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อบต.บางใหญ่
4

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง.. ม. 6 (22/05/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อบต.บางใหญ่
1

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในหมู่บ้าน.. (โดยการถมดินพร้อมลงลูกรัง) ม. 5 (22/05/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อบต.บางใหญ่
1

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการสร้างคันกั้นน้ำ.. ม.4 (22/05/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อบต.บางใหญ่
2

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรปับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ต.วังน้ำซับ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอศรีประจันต์
8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงกถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.สระกระโจม และหมู่ที่ 11 ต.ทะเลบก  
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอดอนเจดีย์
51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอศรีประจันต์
67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรัปบรุงถนนเดิมเป็นถนน คสล. หมู่ที่ 6 - 9 ต.นางบวช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอเดิมบางนางบวช
66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน คสล. หมู๋ที่ 7 ต.นางบวช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอเดิมบางนางบวช
61

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
สั่งพิมพ์เสื้อคู่ เสื้อทีม สนใจติดต่อhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135816833701888&id=130703780879860 04/09/2560

สนใจสั่งพิมพ์เสื้อคู่ เสื้อทีม เสื้อห้องราคาถูก 04/09/2560

ขออนุญาตจ้า...... เรียนภาษาที่ INUS Melbourne ประเทศออสเตรเลีย 210 AUD/week 24/07/2560

เรียนภาษาที่ INUS Melbourne ประเทศออสเตรเลีย 210 AUD/week 24/07/2560

เรียนและทำงานที่เมือง Vancouver และ Toronto ประเทศแคนาดา 30/11/2559

 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th