เส้นทางปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
 "ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015" พร้อมกันทั่วประเทศ
ในวันอาทิตย์ที่ 16  สิงหาคม 2558  เวลา 15.00   น.

จังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว

 โดย จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 25.7  กิโลเมตร

 

 

รายละเอียดเส้นทาง 

จุดสตาร์ทบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนทางหลวงหมายเลข 340

ผ่าน    

- ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
- อัยการจังหวัดสุพรรณบุรี
- ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
- สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี
- สำนักงานองค์การโทรศัพท์จังหวัดสุพรรณบุรี
- กลับรถใต้สะพานโพธิ์พระยา
- โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกสุพรรณบุรี
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี
- เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี
- กลับรถตรงร้านยางมิชลิน  
- ปั๊มน้ำมันปตท.
- โรบินสัน (จุดบริการน้ำ)
- เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมาลัยแมน
- เลี้ยวซ้ายแยกหอนาฬิกาเข้าถนนเณรแก้ว
- เลี้ยวขวาแยกถนนเณรแก้ว เข้าถนนหมื่นหาญ
- โรงเรียนสุพรรณภูมิ
- เลี้ยวขวาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
- วิทยาลัยอาชีวศึกษา
- ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
- สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี
- แขวงทางหลวงสุพรรณบุรี ที่ 1
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- โรงเรียนสงวนหญิง
- วัดลาวทอง
- เข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 340
- จุดสิ้นสุดศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุร

    

จุดที่ 1

จุดที่ 2

จุดที่ 3

 

จุดที่ 4

จุดที่ 5


จุดที่ 6

 


จุดที่ 7


จุดที่ 8