เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : กองอำนวยการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี เตือนประชาชน เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย
วันที่ : 04/06/2561


 นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ด้วยกองอำนวยการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศปริมาณฝนสะสม ประมาณน้ำกักเก็บ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆเชิงพื้นที่ จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกอปรประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 4 (202/2561) ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2561 พบว่าในช่วงวันที่4-12 มิถุนายน 2561 อิทธิพลจากดีเปรสซันบริเวณทะเลจืดตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น อาจส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีฝนตกและตกหนัก บางพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง รวมทั้งอาจมีคลื่นลมแรงในทะเลทั้งสองฝั่ง โดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ซึ่งบริเวณภาคกลางมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรง ได้แก่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร

เพื่อเป็นการแจ้งเตือนภัยประชาชนและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย จึงให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1.แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสาร สภาพน้ำท่า สภาพอากาศ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องอาจทำให้มีปริมาณน้ำสะสม ทำให้เกิดสภาวะอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก

และเอ่อล้นตลิ่ง โดยให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้การช่วยเหลือ ดูแลปฏิบัติตนและครอบครัว

2.ให้บูรณาการและประสานงานการเตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกล และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความพร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

3.กรณีเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติให้รายงานให้กองอำนวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี ทราบภายใน 24 ชั่วโมง ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Suphandpm@gmail.com  หรือทางโทรสารหมายเลข 0-3553-6067-8

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา

  
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th