เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญคนว่างงาน หางานทำในวันนัดพบแรงงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ : 01/05/2561


 นางจงกล สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณศูนย์อาหารชั้น1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 9.30-15.00 น. เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำที่มั่นคงให้กับผู้ว่างงาน ช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการหางานทำ และนายจ้างได้คนที่มีคุณภาพเข้าทำงาน สำหรับกิจกรรมภายในงาน นอกจากบริการรับสมัครงาน และสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง มากกว่า 15 บริษัท ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ  อาทิ การบริการสมัครงานออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ (www.smartjob.doe.go.th) และบริการตอบข้อซักถามด้านแรงงาน และการเลือกประกอบอาชีพ เป็นต้น

จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับผู้ว่างงาน มากกว่า 500 อัตรา ทั้งคนหางานปกติ คนพิการ และผู้สูงอายุ จึงขอเชิญชวนผู้ว่างงานที่ต้องการหางาน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงานในครั้งนี้ โดยนายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถแจ้งตำแหน่งว่าง และสอบถามข้อมูลการเข้าร่วมรับสมัครงาน และสัมภาษณ์งานได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3553-5388 ต่อ 102

ณัฐกานต์ นักฟ้อน/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา

  
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th