เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี เตือนภัย 24 จังหวัด เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน
วันที่ : 24/04/2561


 นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) แจ้งว่าจากการที่ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เชิงพื้นที่จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กอปรกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1 (177/2018) ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 พบว่าลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นขึ้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยปกคลุมประเทศไทย จึงอาจเกิดพายุฤดูร้อนในช่วงระหว่างวันที่ 2328 เมษายน 2561 ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาจทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และมีลูกเห็บตก

โดยภาคกลางมีจังหวัดที่อาจเกิดพายุฤดูร้อนซึ่งต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ใน 24 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และกรุงเทพมหานคร

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และเพิ่มความปลอดภัย จึงให้ดำเนินการดังนี้

1.ให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งขอให้เตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย (พายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า วาตภัย และลมกระโชกแรง) โดยตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของหาสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น หากมีข้อบ่งชี้จะเกิด       สาธารณภัย (พายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า วาตภัย และลมกระโชกแรง) ให้รีบแจกเตือนประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์

2.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ สภาพอากาศ และปัจจัยสภาพความเสี่ยงให้พื้นที่ เพื่อประสานและบูรณาการ หน่วยงาน เครือข่าย และภาคเอกชน เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกล และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสพภัยตลอด 24 ชั่วโมง

3.กรณีเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ทราบภายใน 24 ชั่วโมง ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Suphandpm@gmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-3553-6067-8

ณัฐกานต์ นักฟ้อน/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th