เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จังหวัดสุพรรณบุรี เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
วันที่ : 27/02/2561


นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เทศกาลวันมาฆบูชา เช่น พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเวียนเทียน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โครงการปฏิบัติธรรม การสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา เป็นต้น โดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีวัดที่เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ระดับจังหวัด ได้แก่  วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จัดกิจกรรมในวันที่ 1 มีนาคม 2561  และวัดไทรงามธรรมธราราม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยวัดไทรงามธรรมธราราม เริ่มจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 และวัดที่เป็นศูนย์กลางในระดับอำเภอ จัดกิจกรรมในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ได้แก่ วัดสาลี อำเภอบางปลาม้า , วัดเขาดีสลัก อำเภออู่ทอง , วัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง , วัดกำมะเชียร อำเภอเดิมบางนางนวช , วัดพยัคฆาราม อำเภอศรีปะจันต์ , วัดลาดสิงห์ อำเภอสามชุก , วัดดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ , วัดบรรหารแจ่มใส อำเภอด่านช้าง , วัดหนองทราย อำเภอหนองหญ้าไซ

จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561  ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวหรือวัดที่ใกล้บ้าน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตทั้งต่อตนเองและครอบครัว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th