เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จัดหางานสุพรรณบุรี ย้ำ ต่างด้าว 3 สัญชาติ เร่งพิสูจน์สัญชาติ ก่อนหมดเวลา และรีบเข้าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ก่อน 31 มีนาคม นี้
วันที่ : 09/02/2561


 

นางจงกล  สุวรรณานนท์  จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรี  มีมติเห็นชอบการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ โดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา   ที่อยู่และทำงาน จำนวน 2 ล้านคน จากทั่วประเทศ อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จในศูนย์พิสูจน์สัญชาติ ภายในวันที่  30 มิถุนายน 2561 จึงขอย้ำให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ  รีบไปดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากได้รับคิวการพิสูจน์สัญชาติภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ก็ขอให้ไปดำเนินการให้ตรงตามกำหนดนัด หากได้รับคิวหลังวันที่ 31 มีนาคม 2561 ให้ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน นี้ สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี มีแรงงานต่างด้าวที่อยู่และทำงานในพื้นที่จำนวนหนึ่งหมื่นสามพันกว่าคน และยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติกว่าเจ็ดพันคน หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติ และทำงานต่อได้

จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงงานต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติเรียบร้อยแล้ว และที่พิสูจน์สัญชาติยังไม่แล้วเสร็จ  ที่ยังไม่มีทะเบียนประวัติ ไม่มีเลข 13 หลัก (กลุ่มใบจับคู่ที่ผ่านการสัมภาษณ์คัดกรอง) ให้ไปจัดทำทะเบียนประวัติ และกลุ่มที่มีบัตรสีชมพู ที่มีทะเบียนประวัติอยู่แล้วให้ไปรายงานตัวเพื่อปรับปรุงทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบัน และดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จ ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแรงงานต่างด้าว OSS (One Stop  Service) จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใน 31 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอเมืองสุพรรณบุรี (หลังที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี)  ซึ่งศูนย์ฯ จะเปิดทำการในวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา  08.30-16.30 น. ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม นี้เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-3553-5388,0-3553-6224

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th