เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จังหวัดสุพรรณบุรี ชวนเชิญเยาวชนร่วมประกวดสุนทรพจน์ทางวัฒนธรรมด้วยสำเนียงเสียง “เหน่อ” สุพรรณ ครั้งที่ 12 ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2561
วันที่ : 10/01/2561


 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  เปิดเผยว่า  ด้วยมูลนิธิราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ กำหนดจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และได้จัดให้มีการประกวดสุนทรพจน์ทางวัฒนธรรมด้วยสำเนียงเสียง เหน่อ สุพรรณ ครั้งที่ 12 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ประชาชนและสถานศึกษาเห็นคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย โดยเน้นใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติที่มีอยู่ สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดั้งเดิม ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และมีกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม

โดยแบ่งการประกวดออกเป็นระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  โดยระดับระดับประถมศึกษา หัวข้อ บ้านฉันสุพรรณบุรีในวันที่ 20 มกราคม 2561 และระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า หัวข้อ วิถีชุมชน วิถีคนสุพรรณในวันที่ 27 มกราคม 2561 ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  5,000  บาท   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  3,000  บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  2,000  บาท  รางวัลชมเชย (2 รางวัล)   จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  1,000  บาท

จังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญชวนประชาชนและสถานการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมส่งนักเรียนสมัครเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ทางวัฒนธรรมด้วยสำเนียงเสียง เหน่อสุพรรณ  ครั้งที่ 12 ติดต่อขอและส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  โทรศัพท์หมายเลข/โทรสาร  0-3553-6045 , 0-3553-6058 หรือ e-mail : mculture.spb@gmail.com  ได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  17  มกราคม 2561   

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th