เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญชวนร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2561
วันที่ : 22/12/2560


 นายพิภพ  บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ประธานกรรมการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์  เปิดเผยว่า  ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้กำหนดจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี  2561  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ระหว่างวันที่  18  มกราคม 1  กุมภาพันธ์  2561  ณ  พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี  และได้จัดให้มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "ดาวรุ่งลูกทุ่งสุพรรณบุรี”  ณ  เวทีการแสดงศิลปวัฒธรรม  ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี  ประจำปี  2561

          ประเภทการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี และ รุ่นอายุไม่เกิน  20  ปี  ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี

          ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัล  พร้อมเงินสด  จำนวน  10,000  บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับถ้วยรางวัล  พร้อมเงินสด  จำนวน  7,500  บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับถ้วยรางวัล  พร้อมเงินสด  จำนวน  5,000  บาท  รางวัลชมเชย  2  รางวัล  รับเกียรติบัตรพร้อมเงินสด  รางวัลละ  2,500 บาท

          ผู้สนใจเข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี  2561  สามารถสมัครได้ที่  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  ถนนสุพรรณบุรี ชัยนาท  ตำบลสนามชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  หมายเลขโทรศัพท์  0-3553-6058  โทรสาร  0-3553-6045  ในวันและเวลาราชการ  หรือดูรายละเอียดและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://www.m-cultuer.go.th/suphanburi/  หรือทาง  Facebook  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  10  ธันวาคม  2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th