เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน สร้างความมั่นคงในการทำงาน การันตีด้วยรางวัลเกียรติคุณ 2 ปีซ้อน
วันที่ : 29/11/2560


      

นางจงกล  สุวรรณานนท์  จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้สนับสนุนให้ผู้ที่ประกอบอาชีพรับงานไปทำที่บ้านจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านกับกรมการจัดหางาน โดยผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเดิมรับจดทะเบียนในรูปแบบของกลุ่มที่มีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 5 คน   (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)   มีผู้นำกลุ่ม               มีวัตถุประสงค์ของกลุ่ม และมีสถานประกอบการที่ติดต่อได้  แต่ปัจจุบันขยายโอกาสให้กับบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่รับงานฯ และมีสถานที่รับงานฯ เป็นหลักแหล่ง ให้สามารถจดทะเบียนได้เช่นกัน  ข้อดีของการจดทะเบียนเป็นผู้รับงานฯ  จะสามารถกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านได้  50,000 บาท  (สำหรับบุคคล)  และ  50,000 - 200,000 บาท (สำหรับกลุ่ม) เพื่อนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียน และเพิ่มจำนวนชิ้นงานให้รับงานได้มากขึ้น  สำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้รับงานฯ  ที่สามารถกู้เงินจากกองทุนฯ ได้  กรณีบุคคล  ต้องมีหลักฐานการจ้างงาน  มีทรัพย์สินหรือเงินทุน   ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท   และมีบุคคลค้ำประกัน  หากดำเนินการในรูปแบบของกลุ่ม จะต้องมีหลักฐานการจ้างงาน  มีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท  มีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน  สำหรับวงเงินการกู้และระยะเวลาผ่อนชำระแบ่งเป็น  ไม่เกิน  50,000 บาท กำหนดชำระคืนภายใน  2  ปี  กู้ 50,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 4 ปี  กู้ 100,000 บาทขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 200,000 บาท   ชำระคืนภายใน  5  ปี   อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3  ต่อปี  ระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 4 ปี  ซึ่ง  2  ปีที่ผ่านมา กรมการจัดหางานได้รับรางวัลเกียรติคุณจากกรมบัญชีกลาง TOP FUND AWARDS  2015  (TFA)  รางวัลประสิทธิภาพด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียนดีเด่น  และรางวัล TOP FUND AWARDS  2016  (TFA)  รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่นกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จึงเป็นการการันตีว่า การบริหารเงินของกองทุนฯ สามารถสร้างความมั่นคงให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้านได้อย่างแท้จริง  ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อ     ขอจดทะเบียนได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี สอบถามข้อมูล โทร. 0-3553-5388 ต่อ 106

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา

  
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th