เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จัดหางานสุพรรณบุรี ชวนผู้มีรายได้น้อยหางานทำ และรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ
วันที่ : 14/11/2560


 นางจงกล  สุวรรณานนท์  จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้การสนับสนุนแรงงานไทย ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน และสร้างรายได้เพิ่มแก่ผู้ที่ลงทะเบียนคนจน  ประกอบกับกรณีที่สมาคมประมงแห่งประเทศไทยมีหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดหาแรงงานไทยเพื่อทำงานบนเรือประมง ด้วยเกิดผลกระทบจาก  พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2560  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี จึงดำเนินการประสานผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครแรงงาน  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และรวมกลุ่ม ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนไว้  ให้เข้ารับบริการต่างๆ  จากสำนักงานฯ  อาทิ  การบริการจัดหางานสำหรับผู้ที่สมัครใจเข้าทำงานในภาคประมง  และการหางานทำทั่วไป  ในจังหวัดตามภูมิลำเนา หรือเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ เพื่อไปทำงานในพื้นที่จังหวัดอื่น การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และการส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน  เพื่อกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ตั้งแต่ 50,000 -200,000 บาท

จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดสุพรรณบุรี มี 10 อำเภอด้วยกัน  มีผู้ลงทะเบียนคนจน ทั้งสิ้น 78,285 คน โดยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  มีผู้ลงทะเบียนมากกว่าทุกอำเภอ  คือ 13,041  คน  จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนไว้ และต้องการรับบริการดังกล่าว ให้ไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 หรือประสานไปยังผู้นำชุมชน อาสาสมัครแรงงาน เพื่อรวมกลุ่มและประสานมายังสำนักงาน ในการออกไปให้บริการนอกพื้นที่  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ของกิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งออกให้บริการอยู่แล้ว หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3553-5388

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th