เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ : 07/11/2560


 นายเจตน์พัฒน์  วารีเจริญชัย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี  แจ้งว่า  ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรม ได้มีนโยบายเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จในทุกชั้นศาล ดดยมุ่งอำนวยความยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

ดังนั้น เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดีและบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีจึงกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเปิดการศาลนอกเวลาราชการสำหรับคดีต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.คดีจัดการพิเศษเฉพาะคดีที่ศาลอาจมีคำสั่งให้โจทก์ส่งพยานหลักฐานแทนการสืบพยานหรือสืบพยานหลักฐานโจทก์ไปฝ่ายเดียว คดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก และคดีไต่สวนมูลฟ้อง

2.คดีที่นัดพิจารณาคดีต่องเนื่อง

3.คดีอาญาที่นัดพิจารณาคดีต่องเนื่องและจำเลยต้องขัง

ทั้งนี้ คดีทุกประเภทข้างต้นต้องเป็นคดีที่คู่ความสมัครใจดำเนินคดีในวันเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ

กำหนดเวลาเปิดทำการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 เปิดทำการศาลนอกเวลาในวันทำการปกติวันอังคาร เวลา 16.30 – 20.30 น. และวันพุธ เวลา 16.30 – 20.30 น

ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับฟ้อง ส่วนบริหารจัดการคดี สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุพรรณบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-355-35551 – 4 ต่อ 104

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th