เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : กรมการจัดหางานแตะมือเว็บหางานชื่อดัง เพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งงาน
วันที่ : 09/10/2560


 นางจงกล  สุวรรณานนท์  จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า  กรมการจัดหางานได้ขยายความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยร่วมกับบริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งงานผ่านเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th ของกรมการจัดหางาน โดยมีหลักการความร่วมมือคือ กรมการจัดหางานและบริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด จะแลกเปลี่ยนป้ายประกาศหรือ Banner นำไปติดตั้งไว้บนหน้าเว็บไซต์ของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งงานที่ดีและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  ซึ่งในปี 2559 กรมการจัดหางานได้ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้กรมการจัดหางานเป็นศูนย์รวมข้อมูลความต้องการแรงงาน (Demand) และผู้ต้องการหางาน (Supply) กับบริษัทเอกชนที่มีสถานะเป็นนายจ้าง จำนวน 5 แห่งคือ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทโซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ส่งผลให้ประชาชนได้เข้าถึงตำแหน่งงานที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากบริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด แล้ว ที่ผ่านมากรมการจัดหางานยังได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทเอกชนที่มีสถานะเป็นบริษัทจัดหางานอีก จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด  กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย  บริษัทจัดหางานแมนพาวเวอร์โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ เอ็กเซ็กคูทีฟ จำกัด(แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย)   บริษัทจัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย)  บริษัทจัดหางานจ็อบท็อปกัน จำกัด     บริษัทจัดหางานจ็อบส์  ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด  นับเป็นมิติใหม่ของภาครัฐและภาคเอกชน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ในความร่วมมือด้านจัดหางานเพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากช่องทางการหางานที่มีประสิทธิภาพของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  และสำหรับผู้ที่ต้องการหางานทำ แต่ไม่สามารถใช้บริการจัดหางานผ่านเว็บไซต์หางานต่างๆ ได้  ให้มาติดต่อที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัด  ชั้น ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-3553-5388

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th