เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 1/2561
วันที่ : 05/10/2560


 นายมงคล ลีลาธนากร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี แจ้งว่า  ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครฝึกอาชีพให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1/2561 จำนวน 15 สาขาช่าง ได้แก่ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างสีรถยนต์ ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ช่างกลึง ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม ช่างเทคนิคงานปูนก่อสร้าง ช่างไม้เครื่องเรือน ช่างเย็บผ้าสตรีระดับต้น ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า และการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน  โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2560  ทุกวันเวลาราชการ 

           ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  สถาบันพัฒนจาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เลขที่ 13-1 หมู่ 4 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 035-412394-6 ต่อ 106 หรือที่เว็บไซต์ www.dsd.go.th/Suphanburi

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th