เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญชวนร่วมส่งประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560” Motorcycle Road Safety Animation Contestb 2017
วันที่ : 05/10/2560


นายพิภพ  บุญธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า  ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งจังหวัดสุพรรณบุรีว่า สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนภาคเอกชน ได้จัดให้มีโครงการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560(Motorcycle Road Safety Animation Contestb 2017) ขึ้นในระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนเกี่ยวข้องกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ลดน้อยลง พร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่า 200,000  บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  โดยผู้เข้าร่วมประกวดต้องจัดทำผลงานภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวที่มีเนื้อหาและกฎเกณฑ์ตามที่สมาคมฯกำหนด โดยมีความยาวของคลิปวีดิโอไม่เกิน 90 วินาที พร้อมกรอกรายละเอียดลงใบสมัครส่งมาที่สมาคมฯทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง

           ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.tmea.or.th และจะประกาศผลการตัดสินการประกวดไม่เกินวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ทางเว็บไซต์ www.tmea.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ดร.วิสูตร หมายเลขโทรศัพท์ 085-489-9793 คุณสุภมาศ/คุณกรรณิการ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-229-3147  และทางอีเมล tmea@tmea.or.th

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา

  
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th