เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญชวนร่วมเสนอชื่อ “ผู้หญิงเก่ง ปี 2561” และ “องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2561”
วันที่ : 07/09/2560


 นายพิภพ  บุญธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  แจ้งว่า  ด้วยสถาบันบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการคัดเลือก ผู้หญิงเก่ง ปี 2561 จำนวน 9 สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขาเกษตรกร  สาขาสิ่งแวดล้อม  สาขานักพัฒนา  สาขาผู้ริเริ่มธุรกิจ  สาขานักการเมืองท้องถิ่น  สาขานักบริหาร  สาขาสื่อมวลชน  สาขาเยาวสตรี  สาขาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  และโครงการคัดเลือก องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2561และ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ดีเด่น โดยมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของนายกรัฐมนตรีในงานสัปดาห์สตรีสากล เดือนมีนาคมของทุกปี 

จังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญชวนผู้สนใจ เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบล ดีเด่นและ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ดีเด่น สามารถส่งได้ที่ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา 501/1 ซ.เดชะตุงคะ 1  ถ.เดชะตุงคะ  แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  30  ตุลาคม  2560  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-929-2087-88 โทรสาร 02-9292090/02-566-3481

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th