เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี เตือน! ประชาชนที่อาศัยริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง
วันที่ : 31/08/2560


 นายพิภพ  บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการจังหวัดสุพรรณบุรี  แจ้งว่า  ด้วยคลองส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา แจ้งว่ามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมเป็นบริเวณกว้างใหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนเป็นจำนวนมากประกอบกับประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธ์พระยา เพิ่มการระบายน้ำ ทำให้น้ำในแม่น้ำท่าจีนมีระดับน้ำสูงขึ้น มีผลทำให้บริเวณพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำท่าจีน และพื้นที่ลุ่มด้านท้ายประตูระบายน้ำโพธิ์พระยาจะมีระดับน้ำสูงขึ้น  อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำท่าจีน ในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง

          เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่อาจเกิดขึ้น จึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนทั้งสองฝั่งเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันทรัพย์สินซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ และขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำจากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วย ทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์อุทกภัยให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบภายใน 24 ชั่วโมง ที่หมายเลขโทรสาร 0-3553-6067-8

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th