เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จัดหางานสุพรรณบุรีย้ำอยากได้งานดี มีคุณภาพ อย่าพลาดวันนัดพบแรงงาน
วันที่ : 11/07/2560


 

นางจงกล สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 4/2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืนของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับผู้ว่างงานมีงานทำที่ดี มีความมั่นคง และบริการนายจ้าง/สถานประกอบการ จัดหาสถานที่ให้เป็นจุดนัดพบ สัมภาษณ์งาน ระหว่างนายจ้าง กับ ผู้ว่างงาน ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการหางานทำ สำหรับกิจกรรมในงาน นอกจากมีบริการรับสมัครงาน และสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง มากกว่า 15 บริษัทแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การบริการสมัครงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย บริการทดสอบความถนัดทางอาชีพ ซึ่งใช้แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อ และการเลือกอาชีพ โดยรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ คลินิกแรงงาน บริการตอบข้อซักถามด้านแรงงาน จึงขอเชิญชวนผู้ว่างงานที่ต้องการหางานทำ นายจ้าง/สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณ ศูนย์อาหาร ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. รับรองว่ามางานนี้มีงานทำแน่นอน เนื่องจากมีตำแหน่งงานว่างรองรับมากกว่า 1,000 อัตรา

จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ในปีงบประมาณ 2560 ได้ดำเนินการมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 และเป็นครั้งสุดท้ายประจำปีงบประมาณนี้แล้ว จึงไม่อยากให้ผู้ที่กำลังว่างงานพลาดโอกาสการหางานทำในครั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0-3553-5388 ต่อ 102

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th