เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : สำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาและบริการจังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศการปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้ม
วันที่ : 17/05/2560


 นายพรศักดิ์  แสงเจริญ  พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี  หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาและบริการจังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า  ตามที่ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติเมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  2560  ปรับลดราคาจำหน่ายส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) หน้าคลังก๊า๙และราคาจำหน่ายปลีก  เนื่องจากต้นทุนก๊าซ LPG ลดลงตามราคาตลาดโลก  ทำให้ราคาจำหน่ายปลีกลดลงจากเดิมกิโลกรัมละ  20.96  บาท  เป็นกิโลกรัมละ  20.49  บาท  ปรับลดลงกิโลกรัมละ  0.47  บาท  ตั้งแต่วันที่  2  พฤษภาคม  2560 เป็นต้นไป นั้น

สำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาและบริการจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการโรงงานบรรจุก๊าซหุงต้ม  และผู้ประกอบการจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง  ได้ถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว  ฝ่าฝืนเป็นความผิดและมีโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542  ทั้งนี้หากพบผู้ประกอบการค้าก๊าซหุงต้มเอาเปรียบผู้บริโภค  แจ้งเรื่องร้องเรียนสายด่วนกรมการค้าภายใน  1569  หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี  โทรศัพท์หมายเลข  0-3555-5519  และ  0-3554-5480

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th