เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขยายระยะเวลาการประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์”
วันที่ : 09/05/2560


 นายทองคูณ  จันปัญญา  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยการประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์(Facebook) ทางแฟนเพจ สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.  ในระหว่างวันที่  3  เมษายน  2560  ถึงวันที่  30  เมษายน  2560  นั้น  เนื่องจากยังมีผู้สนใจส่งคลิปวีดิโอเข้าประกวดเป็นจำนวนมากและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาที่สนใจได้มีเวลาในการจัดทำผลงานเข้าร่วมประกวดดังกล่าวเพิ่มขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอขยายระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด  และระยะเวลาในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดออกไป  โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ถึงวันที่  15  มิถุนายน  2560  โดยบันทึกไฟล์คลิปวีดิโอและกรอกข้อมูลผู้เข้าประกวดผ่านระบบรับสมัครทางแฟนเพจ สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.”  https://www.facebook.com/Pr.Ect.Thailand/      

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th