เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญเที่ยวงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2560
วันที่ : 17/03/2560


 

ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า  ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรีประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 1314 เมษายน 2560  ณ บริเวณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้รับรู้ถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีไทย พร้อมกับเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

        ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย  วันที่  13  เมษายน 2560  ตั้งแต่ เวลา 16.00  น. ชมขบวนแห่มหาสงกรานต์สุพรรณบุรี  10  อำเภอ และหน่วยราชการต่างๆ ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ร่วมสรงน้ำหลวงพ่อโตทองคำ อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ถือเป็นที่ยึดเหยี่ยวจิตใจ ชมการแสดงต่างๆ ณ บริเวณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  การประกวดเทพีสงกรานต์ การแสดงของศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง จ่อย ไมค์ทองคำ  เปาวลี  พรพิมล  และเสรี  รุ่งสว่าง  การแสดงตลกคณะโตบะ  และการจำหน่ายมหกรรมอาหารอร่อยของดีเมืองสุพรรณ

          จังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญชวนเที่ยวงาน เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรีประจำปี 2560  ระหว่างวันที่ 13 14 เมษายน 2560 ณ เวทีกลางน้ำหน้าสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0-3553-5380  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  โทร. 0-3552-5999  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี  โทร. 0-3552-5880 , 0-3552-5863  www.tatsuphan.net

สำนักงานประชาสำพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th