เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 



























 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จังหวัดสุพรรณบุรีขยายเวลาการส่งผลงานการประกวดบทความและบทร้อยกรอง เชิดชูเกียรติคุณ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
วันที่ : 01/03/2560


 ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดให้มีการจัดประกวดบทความและการประกวดบทร้อยกรอง ประเภทกลอนแปด เชิดชูเกียรติคุณ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ในหัวข้อ บรรหารในดวงใจ  โดยกำหนดส่งบทความและบทร้อยกรองดัวกล่าวภายในวันที่  30  พฤศจิกายน  2559  นั้น

            จังหวัดสุพรรณบุรีได้ขยายระยะเวลาการส่งบทความและบทร้อยกรอง  ประเภทกลอนแปด  เชิดชูเกียรติ  ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21  ถึงวันที่  10  มีนาคม  2560  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้  สามารถส่งผลงานได้ที่  สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-3540-8200

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา



 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 















































 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th