เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : กสทช. แจกคูปองดิจิตอลทีวีล็อตใหม่จำนวน 3.98 ล้านใบ เริ่มส่งหนังสือแจ้งสิทธตั้งแต่ 31 ม.ค. – 1 มี.ค. 2560 ประชาชนสามารถใช้สิทธิแลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ที่จุดให้บริการได้ตั้งแต่ 2 มี.ค. – 2 ก.ย. 2560
วันที่ : 01/03/2560


 นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.)  เปิดเผยว่า กสทช. แจกคูปองดิจิตอลทีวีล็อตใหม่จำนวนทั้งสิ้น  3,984,662  ใบ  โดยจะเริ่มส่งหนังสือแจ้งสิทธิไปยังครัวเรือนที่มีสิทธิได้รับคูปองตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. – 1 มี.ค. 2560  ซึ่งประชาชนสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่  2 มี.ค. – 2 ก.ย.  2560

          สำหรับครัวเรือน 4 กลุ่ม ที่มีสิทธิ์ได้รับคูปองในล็อตนี้ ได้แก่  1.ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิแจกคูปองครั้งแรก ตาไม่ได้รับคูปองดังกล่าว (เฉพาะที่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งคืนสำนักงาน กสทช.) จำนวน  1,175,559  ใบ  2.ครัวเรือนที่ทะเบียนบ้านและมีเจ้าของบ้านซึ่งมีขึ้นภายหลังวันที่  16 ก.ย. 2557  จำนวน  407,162  ใบ  3.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านและทะเบียนบ้านชั่วคราว ที่มีผู้อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้าน จำนวน  1,870,410  ใบ  และ  4.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวและมีเจ้าของบ้าน จำนวน  531,531  ใบ

          การแจกคูปองครั้งนี้ กสทช. ได้เปลี่ยนแปลงการแจกคูปองดิจิตอลทีวีเป็นระบบใหม่  โดยส่งเป็นหนังสือแจ้งสิทธิให้กับครัวเรือนทั้ง 4 กลุ่มที่มีสิทธิได้รับคูปองผ่านทางไปรษณีย์  จากนั้นประชาชนสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดไปตรวจสอบและใช้สิทธิแลกรับกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ หรือใช้เป็นส่วนลดซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่สามารถรับสัญญาณดิจดตอลในตัว หรือใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อกล่องไฮบริด ณ จุดให้บริการโดยบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดจะเป็นตัวเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบยืนยันการได้รับสิทธิ  ด้วยวิธีการแจกคูปองแบบใหม่นี้ประชาชนจะได้รับความสะดวก ไม่ต้องเตรียมเอกสารไปยื่นประกอบการแลก  ทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณในการดำเนินการ ลดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร โปร่งใส ลดปัญหาการเก็บสำเนาบัตรล่วงหน้า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับเงินเร็วขึ้น

          นายฐากร  กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการแลกใช้สิทธิผู้มีสิทธิสามารถเลือกที่จะนำบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดไปใช้สิทธิ ณ จุดบริการที่เข้าร่วมโครงการได้ 2 ช่องทาง คือ 1.จุดบริการรับแลกกล่างของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เช่น ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือโมเดิร์นเทรด อาทิ Lotus โดยช่องทางที่หนึ่งนี้ประชาชนผู้ใช้สิทธิสามารถจะใช้สิทธิแรกรับกล่องเซ็ตท็อปบ็อกมูลค่า  690  บาท  หรือใช้เป็นส่วนลดซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่สามารถรับสัญญาณดิจิตอลในตัว  หรือใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อกล่องไฮบริดได้  และสามารถเลือกยี่ห้อและรุ่นของกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ได้ พร้อมรับกล่องไปได้เลย  2.จุดลงทะเบียนแลกรับกล่อง ณ ที่ทำการไปษณีย์ทั่วประเทศ  โดยช่องทางที่สองนี้ ผู้ใช้สิทธิจไม่สามารถเลือกยี่ห้อและรุ่นของกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ได้  ระบบจะทำการซุ่มเลือกยี่ห้อที่มีอยู่ในคลังสินค้า  จากนั้นจะทำการจัดส่งให้กับประชาชนผู้ใช้สิทธิทางไปรษณีย์  และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  ประชาชนสามารถใช้สิทธิ  ณ  เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา  ซึ่งที่นี่ประชาชนสามารถจะใช้สิทธิแลกรับกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์มูลค่า  690  บาท  โดยเลือกยี่ห้อ รุ่น แล้วรับกลับบ้านได้เลย  หรือกรณีที่ของในสต็อกหมดก็สามารถลงทะเบียนแจ้งชื่อที่อยู่เพื่อให้จัดส่งเซ็ตท็อปบ็อกซ์ไปที่บ้านได้

          กล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ กสทช. ได้มีการตรวจสอบและผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว ตัวกล่องรับประกัน 2 ปี กรณีกล่องชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้  สามารถนำมาเปลี่ยนกล่องใหม่ได้ภายในระยะเวลา  2  ปี 

          การแจกคูปองดิจิตอลทีวีในลอตใหม่นี้ ถือเป็นการแจกคูปองระยะที่ 2 ของ กสทช. โดยก่อนหน้านี้ กสทช. ได้มีการแจกในระยะที่ 1 แล้วจำนวน 13,571,296 ใบ  ซึ่งมีประชาชนนำคูปองมาแลกใช้สิทธิ 8,779,790 ใบ  คิดเป็น  64.69จากจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด ซึ่ง กสทช. คาดว่าการแจกคูปองดิจิตอลทีวีล็อตใหม่นี้จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของประเทศไทย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th