เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จังหวัดสุพรรณบุรี จัดแถลงข่าวและปลุกเสกการประมูลเลขทะเบียนรถ เลขสวย ครั้งที่ 6 ของจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ : 11/06/2561


ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=3082&filename=index

 ที่หน้าผามังกรบิน พระแกะสลัก พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการแถลงข่าว และจัดพิธีปลุกเสกการประมูลเลขทะเบียนรถ เลขสวย ของจังหวัดสุพรรณบุรี รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กธ ซึ่งดำเนินการจัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธี โดยมีพระธรรมพุทธิมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการทำพิธีปลุกเสกเลขทะเบียนรถสวย

นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก ซึ่งนำโดย นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กำหนดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการของประชาชน เลขสวย จังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กธ การงานรุ่งเรือง ธุรกิจรุ่งโรจน์ ซึ่งจะจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ เลขสวย ในระหว่างวันที่ 78 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมีหมายเลขทะเบียนที่จะนำออกประมูลในครั้งนี้ จำนวน 301 หมายเลข ดังตัวอย่าง เช่น เลขเหมือนกัน 4 ตัว ได้แก่ 1111 2222 3333 4444 และ 9999 เป็นต้น

ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า หมวดอักษร กธ มีความหมายที่เป็นมงคล คือ การงานรุ่งเรือง ธุรกิจรุ่งโรจน์ รูปแบบป้ายทะเบียนกราฟฟิก สีสันสวยงาม มีรูปภาพสัญลักษณ์ ของเมืองสุพรรณบุรี รูปมังกรสวรรค์ที่บ่งบอกถึงความมีอำนาจ บารมี ความสุข และปลอดภัย สามารถเลือกประมูลหมายเลขที่ถูกใจ เป็นมงคลแก่ตนเอง รายได้ทั้งหมดจากการประมูล นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน ถือเป็นการสร้างบุญกุศล อันยิ่งใหญ่ โดยจะเริ่มการประมูล ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงแรมสองพันบุรี ในวันที่ 7 8 กรกฎาคม 2561

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มาPrivacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th