เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ ปลุกป่ารักษาต้นน้ำ เพื่อเป็นมรดกให้แผ่นดิน ที่อำเภออู่ทอง ณ ริมฝั่งแม่น้ำจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ : 11/06/2561


ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=3081&filename=index

 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ปลูกป่ารักษาต้นน้ำ เพื่อเป็นมรดกให้แผ่นดิน โดยมี นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกสล ปลัดจังหวัด สุพรรณบุรี นายชลพหล ส่งเสริม นายอำเภออู่ทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ประชาชน ครู คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี และสมาคมทหารผ่านศึก ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 999 ต้น และ หญ้าแฝก อีก 33,000 กล้า ซึ่งดำเนินการโดย นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับเมตตาจาก พระธรรมพุทธิมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และร่วมปลูกต้นไม้ อีกด้วย

โดยนายณรงค์ บุญมี รองนายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน ในนามคณะกรรมการจัดงาน ได้กล่าวว่า โครงการตำบลจรเข้สามพันร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน เกิดขึ้นได้จากการ ร่วมแรง ร่วมใจ ระหว่างกลุ่มองค์กร ประชาชน สำนักงานป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน ชมรมรักป่าหินงาม ลุ่มน้ำจรเข้สามพัน และเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 999 ต้น ปลูกหญ้าแฝกอีก 33,000 กล้า และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมแม่น้ำจระเข้สามพัน จากสะพานดำ ถึง สะพานหนองบัว เพื่อสร้างการเรียนรู้ และเสริมความเข้าใจให้หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นสาธารณสมบัติร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ลดภาวะวิกฤติด้านทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ และภัยพิบัติธรรมชาติ โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบล และเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้ตำบลจรเข้สามพัน เป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม สร้างความร่มรื่น และคลายความร้อนให้กับประชาชน ต่อไปในอนาคต

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มาPrivacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th