เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561
วันที่ : 15/05/2561


 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=3049&filename=index

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมี คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. และสมาชิกเครือข่าย ทสม.จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญและยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัคร และเครือข่ายอาสาสมัคร ที่มีผลงานการทำประโยชน์แก่จังหวัด ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น ทำให้ชาวสุพรรณบุรีเห็นบทบาทและความสำคัญ ในการเป็นผู้มีจิตอาสาในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

อนึ่ง นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ยังได้กล่าวว่า ขอชื่นชมอาสาสมัครของสมาชิกเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. จังหวัดสุพรรณบุรีทุกคน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสนใจ มีความเสียสละและอุทิศตัวเอง ช่วยงานอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ทางจังหวัดสุพรรณบุรี ต้องขอขอบคุณ ทสม. ทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันเรากำลังประสบปัญหา ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งมลพิษต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย ที่เป็นวาระแห่งชาติในขณะนี้ ขอให้ ทสม.จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกท่าน จงภาคภูมิใจ และน้อมนำกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ และเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นที่ตัวเราเอง หมู่บ้านของเรา ช่วยกันดูแลให้คงอยู่ ยั่งยืนสืบไป ถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน ในอนาคตข้างหน้า

วรเทพ  บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว                     

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี /ที่มา 

 Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th