เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ : 09/05/2561


 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=3046&filename=index

ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ ซึ่งนำโดย พลโท ไพโรจน์ ทองมาเอง กรรมาธิการพลังงานและอนุกรรมการเขต 11 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน และตรวจติดตามการดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หลายๆกระทรวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ ทหาร ประชาชน และคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวให้การต้อนรับ

โดย นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี ธนาธร แข็งขัน นายอำเภอบางปลาม้า และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้นำคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปยังบ้านโรงนา หมู่ที่ 12 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า และบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 12 ตำบลบางปลาม้า ตามโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ พบปะกับประชาชน และตรวจติดตามการดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยว่าที่ร้อยตรี ธนาธร แข็งขัน นายอำเภอบางปลาม้า กล่าวว่า อำเภอบางปลาม้ามีพื้นที่การเกษตรประมาณ 3 แสนไร่ มี 14 ตำบล 127 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง ประชากรประมาณ 77,866 คน สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มต่ำ ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนาเป็นส่วนใหญ่ และเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง เป็นบางส่วน สำหรับโครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่ได้มีการลงประชาคมแล้ว 2 รอบ ได้มีการเสนอปัญหาความต้องการ 601 โครงการ ในจำนวน 6 ด้าน เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 495 โครงการ เกษตร 73 โครงการ ด้านทรัพยากร 62 โครงการ ด้านคุณภาพชีวิต 107 โครงการ โครงการด้านสาธารณสุข 62 โครงการ และด้านความมั่นคง 102 โครงการ โครงการดังกล่าวจะสามารถส่งถึงพี่น้องประชาชนโดยตรง ประชาชนคิด ประชาชนทำจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน หมู่บ้าน โดยตรง

วรเทพ  บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว                     

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี /ที่มา Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th