เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จ.สุพรรณบุรี จัดโครงการสัมมนาผู้ตรวจรับรองมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ที่อำเภอด่านช้าง
วันที่ : 13/02/2561


ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2922&filename=index

 ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้ตรวจรับรองมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม โดยมี นางสุวรรณา จิวัฒนไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ

นายสุเทพ มิตรเกื้อกูล ประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การจัดฝึกอบรม ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดสารเคมีแบบมีส่วนร่วม ในครั้งนี้ เป็นการอบรมที่มีความสำคัญมาก เพราะจะช่วยพัฒนาให้เกษตรกร ที่ผ่านการอบรมทุกคน สามารถยกระดับขึ้นสู่ การได้รับใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ต่อไป

การอบรมในครั้งนี้ จะช่วยขยายผลให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่มเกษตรกร ที่มีความตั้งใจในการผลิตอาหารสะอาดป้อนสู่สังคม ซึ่งทางจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง โดยจังหวัดได้กำหนดเป้าหมายด้านการเกษตรในอนาคต ที่ขอให้ทุกคนร่วมกันผลักดัน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ให้ผู้ทำเกษตรอินทรีย์ทุกคนได้รับใบรับรองมาตรฐาน ออแกนิค ไทยแลนด์ ภายในปี 2561 ให้สามารถขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ไปทุกอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อน ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างแปลงเกษตรชีวะวิถี ทุกโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี สนับสนุนให้โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ที่จะนำไปใช้ได้จริง และสนับสนุนให้บุคลากร และผู้เข้ารับบริการในสถานพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้บริโภคผัก และผลไม้ ที่สะอาดปราศจากสารเคมีปราบศัตรูพืช หากเราชาวสุพรรณบุรีร่วมกัน ดำเนินการตามเป้าหมายนี้อย่างมุ่งมั่น จังหวัดสุพรรณบุรีของเราจะเป็นจังหวัดที่มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์และน่าอยู่ ทุกคนจะมีชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน ตลอดไป

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มาPrivacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th