เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จังหวัดสุพรรณบุรีแถลงข่าวการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561
วันที่ : 12/01/2561


 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2880&filename=index

วันที่ 12 มกราคม 2561 นายพิภพ  บุญธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี

นายพิภพ  บุญธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวว่า  ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  จัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่  18  มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในพระมหาวีรกรรมยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี  ไฮไลท์ของงานในทุกปี คือการแสดงแสง สี เสียงที่ยิ่งใหญ่ในศึกยุทธหัตถี โดยปีนี้ใช้ช้างจริงทำการแสดง  โดยทำการแสดงรวม 11 วัน ๆ ละ 1 รอบ  โดยเริ่มแสดงตั้งแต่เวลา  19.00 น.  ทุกรอบ  ได้แก่  วันที่  17  มกราคม  (ซ้อมใหญ่) , 18 , 19 , 20 , 21 ,25, 26 , 27 , 28 , 30  และ 31  มกราคม  2561  นอกจากนี้  ยังมีการประกวดสุนทรพจน์ด้วยสำเนียงเสียงเหน่อ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดแตรวง  การแสดงโขน การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  การแสดงจากโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งของ อบจ.สุพรรณบุรี  การแสดงวงดนตรี ปจว.กรมทหารพรานที่ 14 กาญจนบุรี  การแสดงวงดนตรีของสมาคมศิลปินดนตรีฯ การเดินแบบผ้าไทยโดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทย  การประกวดธิดาดอนเจดีย์  การจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชน  กิจกรรมร้านธารา  การจำหน่ายสินค้าหัตถอุตสาหกรรม  สินค้า  OTOP  และกิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ อีกมากมาย 

จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเที่ยวงาน อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มาPrivacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th