เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการจิตอาสาประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ : 06/12/2560


ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2823&filename=index

 ที่บึงบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาประชารัฐ ร่วมใจกำจัดผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ตำรวจ ทหาร และคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ

นายวิรัตน์ คำหอมกุล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ ได้กล่าวรายงานว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ตำบลบ้านโพธิ์ประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องมาหลายปี เนื่องจากมีผักตบชวาจำนวนมาก มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว จนกีดขวางการไหลของกระแสน้ำ ก่อให้เกิดน้ำท่วมได้ง่าย ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำ ทำให้น้ำเน่าเสียและสัตว์น้ำตาย ทำลายทัศนียภาพของบึงบ้านโพธิ์ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีความสำคัญต่อประชาชนตำบลบ้านโพธิ์ จึงได้จัดทำโครงการ จิตอาสาประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้บูรณาการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนด้วยสารสกัดจากสมุนไพร ซึ่งเป็นการวิจัยนวัตกรรมสารสกัดจากพืชสมุนไพร โดยไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในแหล่งน้ำไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ร่วมสานพลังประชารัฐ ภาคราชการ และจิตอาสาประชารัฐ เราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การจัดโครงการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสานพลังประชารัฐ ปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคง เป็นศูนย์รวมจิตใจความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 ภายใต้โครงการ สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี เพื่อสานพลังจิตอาสาประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาและเพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันในการดำเนินงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th