เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : โรงพยาบาลอำเภอศรีประจันต์ จัดงาน “ ตลาดนัดคนศรีประจันต์ รู้ทันเบาหวาน “ ประจำปี 2560
วันที่ : 14/11/2560


 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2788&filename=index

ที่ลานสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน ตลาดนัดคนศรีประจันต์ รู้ทันเบาหวานประจำปี 2560 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมงาน จำนวน 600 คน โดยมี นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกูล นายอำเภอศรีประจันต์ กล่าวให้การต้อนรับ

นายสุธน ยุวศิรินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีประจันต์ ได้กล่าวรายงานว่า เบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เป็นปัญหาสำคัญของโลกและประเทศไทย สถานการณ์โรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2558 ผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกมีจำนวน 415 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 642 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2583 ในปัจจุบันประชากรวัยผู้ใหญ่ 1 ใน 11 คน ป่วยเป็นโรคเบาหวาน จากข้อมูลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 3,475,551 คน จังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 67,173 คน และอำเภอศรีประจันต์ มีผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 4,054 คน

ดังนั้น อำเภอศรีประจันต์ เห็นความสำคัญของการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน จึงได้จัดโครงการ ตลาดนัดคนศรีประจันต์ รู้ทันเบาหวาน เพื่อเป็นการสร้างกระแสให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการป้องกันโรคเบาหวาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และพฤติกรรมที่เหมาะสมในการป้องกันโรคเบาหวาน และเพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักถึงภัยของโรคเบาหวาน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม และเข้ารับการคัดกรองเบาหวานอย่างสม่ำเสมอ

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มาPrivacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th