เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน มอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอบางปลาม้า
วันที่ : 13/11/2560


ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2783&filename=index

 ที่ศาลาการเปรียญวัดเจ้าขาว ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่มบรรจุขวด มอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ว่าที่ร้อยตรีธราธร แข็งขัน นายอำเภอบางปลาม้า กล่าวว่า อำเภอบางปลาม้าได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2560 ทำให้น้ำในแม่น้ำท่าจีนมีระดับสูงขึ้น ไหลท่วมบ้านเรือนริมน้ำ และพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวเขตคันกั้นน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 จำนวนทั้งสิ้น 14 ตำบล 127 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 61,208 คน 18,645 ครัวเรือน นาข้าว 207 ไร่ พืชผัก 96 ไร่ พืชไม้ผล 136 ไร่ บ่อกุ้ง 420 บ่อ 3,851 ไร่ และบ่อปลา 529 บ่อ 1,232 ไร่ ในส่วนของตำบลตะค่า มี 9 หมู่บ้าน มีผู้ประสบอุทกภัยที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานาน จำนวน 9 หมู่บ้าน 1,876 ครัวเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 5,643 คน

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th