เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีปล่อยแถวกิจกรรมการบูรณาการกำลังพล เข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ : 11/10/2560


 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2745&filename=indexnew

ที่หน้าเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกิจกรรมการบูรณาการกำลังพล เข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เรือนจำ เจ้าหน้าที่ ปปส. ภาค 7 ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ อส. จำนวน 320 นาย เข้าร่วมพิธี

นายคมกริซ วงษาซ้าย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงานว่า ด้วยกรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดนโยบายให้เรือนจำและทัณฑสถานต่างๆ ทั่วประเทศ ต้องดำเนินการตามนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ โดยการจัดระเบียบเรือนจำให้เรียบร้อย เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามต่างๆ หรือสิ่งของที่มิได้อนุญาตให้ผู้ต้องขัง มีไว้ในความครอบครองในเรือนจำ โดยกรมราชทัณฑ์กำหนดให้เรือนจำและทัณฑสถานต่าง ๆ ต้องดำเนินการจู่โจม ตรวจค้น จัดระเบียบเรือนจำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเนื่องจากในเดือนตุลาคม นี้ รัฐบาลได้กำหนดให้มีวันหยุดราชการจำนวนหลายวัน ซึ่งผู้ต้องขังบางคนอาจจะคิดกระทำการ ที่เป็นการฝ่าฝืน ระเบียบวินัย หรืออาญาขึ้นได้

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่เรือนจำจะต้องบูรณาการกำลังพล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาร่วมกันเข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนจำ มิให้มียาเสพติด โทรศัพท์มือถือ หรือสิ่งของต้องห้ามต่างๆ แต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อทำให้เรือนจำเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุด ในการบูรณาการกำลังพล เข้าจู่โจม ตรวจค้นเรือนจำในครั้งนี้

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th