เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การแข่งขันแรลลี่รถยนต์ “ สุพรรณหรรษา “ ประจำปี 2560
วันที่ : 12/09/2560


 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://ewt.prd.go.th/ewt/prsuphanburi/ewt_news.php?nid=2695&filename=indexnew

ที่ลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การแข่งขันแรลลี่รถยนต์ สุพรรณหรรษา ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

นายธนเสฏฐ์ สุชามาลาวงษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวรายงานว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยใช้การแข่งขันแรลลี่ประเภทรถยนต์ เป็นตัวช่วยในการช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวได้ทราบว่า จังหวัดสุพรรณบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 นี้ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่สวยงามน่าประทับใจ เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนระยะสั้นและระยะยาว การท่องเที่ยวแบบบุคคลและครอบครัว โดยมีเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับการจัดแรลลี่รถยนต์ จึงเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่งอีกแห่งหนึ่งของประเทศ

การจัดแข่งขันแรลลี่รถยนต์ในครั้งนี้ จะใช้เส้นทางเริ่มต้นจากจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี แล้วมาสิ้นสุดที่จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางทั้งหมดรวม 750 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กันยายน 2560 ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน จะได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรี และกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 โดยมีศิลปินดารา เข้าร่วมแข่งขัน ตลอดทริป

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th