เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงาน “ประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560”
วันที่ : 08/09/2560


ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2692&filename=indexnew

 วันที่ 8 กันยายน 2560  ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี อุทยานมังกรสวรรค์  นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา  ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี  เป็นประธานเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 อันยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 12 กันยายน 2560 และงานกระจาดดิน ระหว่างวันที่ 16 19 กันยายน 2560  ณ สมาคมตงฮั้ว ฮ่วย ก้วง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมี  นายพิภพ  บุญธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 นายสุขสรรค์ วัฒนอารี ผู้แทนคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี กล่าวว่า  จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดจัดงาน "ประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560  เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและสืบทอดความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกับชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีมาเป็นเวลาช้านาน และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีเพิ่มมากขึ้น  ในพิธีได้แห่อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองไปสักการะ ณ บริเวณสมาคมตงฮั้ว ฮ่วย ก้วง  และมีการแสดงต่าง ๆ ประกอบไปด้วยขบวนแห่อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งแต่ละขบวนมีการจัดแสดงเรื่องราวต่างๆ ของวัฒนธรรมไทยและจีนที่หลากหลาย  นอกจากนี้ช่วงกลางคืนจะจัดให้มีพิธีลอยกระทง ชมขบวนแห่โคมไฟ การแสดง งิ้ว ลิเก ภาพยนตร์ จัดให้ชมฟรีทุกคืน และยังมีการจำหน่ายสินค้าอาหารมากมาย และวันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 15.00   มีพิธีทิ้งกระจาดให้ทาน ที่สมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง สมาคมจีนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว

ปิยะพงษ์  สุขเผือก/ภาพ/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มาPrivacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th