เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และการกีฬา ประจำปี 2560
วันที่ : 09/08/2560


 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2654&filename=indexnew

ที่โดมสนามฟุตซอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี เอฟซี ร่วมกันเป็นประธาน การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พระครูสุวรรณศาสนคุณ หรือ หลวงปู่นาม ศาสนปโชโต วัดน้อยชมพู่ อำเภอศรีประจันต์ เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายสมชาย ประเสริฐศรี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมงานและร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการกีฬา

นายอภินันท์ ศรีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่ง ที่เป็นประเพณีปฏิบัติ สืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อแสดงให้เห็นคุณค่าด้านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สร้างเจตคติที่ดี ต่อการปฏิบัติตนของครู บุคลากร และนักเรียน ในการนี้โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และการกีฬา ขึ้น ในวันดังกล่าวอีกด้วย

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มาPrivacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th