เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
วันที่ : 09/07/2560


 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2596&filename=indexnew

วันที่ 9 กรกฎาคม 2560  ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานฯ ณ บริเวณแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

               นายธีระชัย ทศรฐ ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า  จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) อำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน  ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบต่อไปและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้แพร่หลาย 

               กิจกรรมภายในงานมีการแห่ขบวนเทียนพรรษา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมความสวยงามของต้นเทียน พร้อมทั้งขบวนแห่ของแต่ละอำเภอ ภายในขบวนมีการแสดงในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การฟ้อนร่ำที่งดงาม และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ของทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี การประกวดเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่  โดยขบวนแห่ออกจากแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 และเคลื่อนขบวนไปหอนาฬิกาไปตามเส้นทางถนนมาลัยแมน สิ้นสุดการปล่อยขบวนบริเวณทางแยกหน้าธนาคารกสิกร รถเทียนวกกลับบริเวณทางแยกหน้าธนาคารกสิกร ผ่าน 24 บาร์ จอดพักรถเทียนฝั่งถนน 24 บาร์ ให้นักท่องเที่ยวชมความสวยงาม แล้วกลับไปจอดที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร รวมระยะทาง 1.2 กิโลเมตร 

ปิยะพงษ์  สุขเผือก/ภาพ/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มาPrivacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th