เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมคุยโขมง เจ็ดโมงเช้า และสภากาแฟ ครั้งที่ 17 ประจำเดือนมีนาคม 2560
วันที่ : 15/03/2560


 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2197&filename=indexnew

ที่สนามหน้าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 2 ท่าน นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หอการค้า และคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมคุยโขมง เจ็ดโมงเช้า และสภากาแฟ ครั้งที่ 17 ประจำเดือนมีนาคม 2560 โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน อาทิเช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ประกันสังคมจังหวัด แรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม

นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ก็เพื่อให้ผู้บริหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้า สโมสรโรตารี่ ตำรวจ ทหาร และผู้บริหารภาคเอกชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันรับประทานอาหาร และดื่มกาแฟในยามเช้า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการ ระหว่างหน่วยงานราชการ กับภาคเอกชน และเพื่อเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียด เพื่อดูแลทุกข์สุขและ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อีกด้วย

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th