เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญชมต้นเหลืองปรีดียาธร เริ่มออกดอกเหลืองอร่าม บานสะพรั่ง ที่ถนนสามชุก – ด่านช้าง
วันที่ : 15/03/2560


 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2196&filename=indexnew

ที่บริเวณริมถนนสาย 3502 ถนนสายสามชุก - ด่านช้าง ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก ร่วมกัน เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวชมถนนสายดอกไม้จังหวัดสุพรรณบุรี ริมถนนสองข้างทางได้ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร หรือต้น ตาเบบูญ่าเหลือง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม ของทุกปี ต้นเหลืองปรีดียาธร จะออกดอกบานสะพรั่งสวยสดงดงาม โดยจะมีนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งถนนสายถนนสายสามชุก- ด่านช้าง นี้มีระยะทางราว 38 กิโลเมตร บริเวณริมถนนที่มีการปลูกต้นเหลืองปรีดียาธรหนาแน่นนั้น มีระยะทางราว 5 กิโลเมตร จำนวนกว่า 200 ต้น ถนนสายสามชุก-ด่านช้าง ห่างจากสามชุกตลาดร้อยปี ราว 15 กิโลเมตร ขณะนี้ดอกเหลืองปรีดียาธร กำลังเริ่มออกดอกสีเหลืองสวยสดงดงาม ซึ่งคาดว่าดอกเหลืองปรีดียาธรจะบานเต็มที่ประมาณ 10 วัน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. หนองหญ้าไซ และ สภ.สามชุก มาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวอีกด้วย

ซึ่งขณะนี้ต้นเหลืองปรีดียาธร กำลังเริ่มออกดอกบานสะพรั่ง เหลืองอร่ามตลอดสองฝั่งริมถนนแห่งนี้ จึงเป็นที่มาของการเปิดให้เป็นถนนสายดอกไม้ของจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ขับรถผ่านไปมา อดใจไม่ไหวต้องจอดรถถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกัน เนื่องจากปีหนึ่งที่ต้นเหลืองปรีดียาธรจะออกดอกบานสะพรั่ง สวยสดงดงามแบบนี้เพียงแค่ปีละครั้งเดียวเท่านั้น

ในช่วงที่ดอกเหลืองปรีดียาธรออกดอกเหลืองอร่ามบานสะพรั่งสวยสดงดงาม เป็นถนนดอกไม้ของจังหวัดสุพรรณบุรี การออกดอกของต้นเหลืองปรีดียาธร ในแต่ละปีนั้นจะไม่ค่อยแน่นอนว่าจะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม เนื่องจากขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปีด้วย นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวชมดอกเหลืองปรีดียาธร แล้วยังจะไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสมบุญ วัดลำพันบอง พระเกจิชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรี หรือเดินทางทางไปเที่ยวบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และเขื่อนกระเสียวอำเภอด่านช้าง หรือเที่ยวชมหมูบ้านอนุรักษษ์แย้ได้ด้วย

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา 

 Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th