เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 3/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 4/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 6/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
  แบบบันทึกคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
  แบบคำขอบัตรเหรียญพิทักษณ์เสรีชน
  แบบคำขอเหรียญราชการชายแดน
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ รายการ ACC Track Asia Cup 2018
05/10/2561
168

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรรบุรี จัดประชุมคณะที่ปรึกาผังเมืองรวมชุมชนดอนเจดีย์ ครั้งที่ 1/2561
05/10/2561
154

อำเภอบางปลาม้า จัดพิธีมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุ 63 พรรษา
03/10/2561
133

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการสำรวจคลังเก็บข้าวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561
02/10/2561
124

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
01/10/2561
136

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
sssssssssssssssss 1217

เอกสารประกอบการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2563 1501

เอกสารประกอบการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ 27-28 สิงหาคม 2561 1018

การจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของพื้นที่เป้าหมายเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติจังหวัดสุพรรณบุรี 635

โครงการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัดและการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี 2561-2564 (ฉบับทบทวนปี 2563) 1083

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

จัดหางานสุพรรณ ชวนใช้ TOEA Application แอพแจ้งข้อมูลข่าวสารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (27/09/2561) 139

ย้ำนายจ้าง และแรงงานต่างด้าว อย่าทำผิดกฎหมาย มีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ (27/09/2561) 92

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศดับกระแสไฟฟ้าในศูนย์ราชการ (27/09/2561) 106

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสุพรรณบุรี ขอเชิญชมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ รายการ ACC Track Asia Cup 2018 ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี (27/09/2561) 103

จังหวัดสุพรรณบุรีของความร่วมมือให้เกษตรกรงดเพาะปลูกข้าวนาปี 2561 รอบที่ 1 ต่อเนื่อง (13/09/2561) 92

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

aaa

helo

 (01/11/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสด็จ
489

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (01/11/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี)
559

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนโดยการยกระดับผิวจราจรแบบ AC สาย บ.สองพี่น้อง-บ.อำเภอเก่า เทศบาลเมืองสองพี่น้องฯ ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม.ระยะทาง 3.230 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11/10/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี
517

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมถนนลาดยาง AC สายสุสานสุขนิรันดร์ - มูลนิธิสุวรรณภูมิ หมู่ที่ 15 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (27/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี
558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางเช้าวัดเขานางบวช ระยะที่ 2 จากถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ถึงลานจอดรถหน้าวัดเขานางบวช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (27/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอเดิมบางนางบวช
521

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู๋ที่ 8 ต.สระกระโจม  
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอดอนเจดีย์
499

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดขบวนแห่งานประเพณีทิ้งกระจาด ขบวนแห่โคมไฟ และพิธีลอยกระทง โดยวิธีคัดเลือก 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
532

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนแจงถึงบ้านเนินพลับพลา (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
548

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน 5 ชาติพันธุ์ เมืองโบราณอู่ทอง กิจกรรมสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณหมู่บ้าน 5 ชาติพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
501

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำและตกแต่งต้นเทียนและรถเทียนประกอบขบวนโครงการจัดประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอศรีประจันต์
533

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
สมัครสมาชิก Satu88 วันนี้ รับโปรโมชั่นมากมาย 05/09/2561

แนะนำเว็ปดูหนังออนไลน์ ดูฟรี 26/07/2561

KruAom รับสอนว่ายน้ำ พื้นที่ในสุพรรณบุรี 13/07/2561

kruAom รับสอนว่ายน้ำ 13/07/2561

สั่งพิมพ์เสื้อคู่ เสื้อทีม สนใจติดต่อhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135816833701888&id=130703780879860 04/09/2560

 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th