เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
ผลการออกรางวัลบัตรผ่านประตูเข้างานฯ และชมยุทธหัตถี
  2559
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  มกราคม 2559
 
   
 
ข้อมูลจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
  มิถุนายน 2558
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ. ปี 2556
  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจผวจ. ปี 2557
  คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2618/2558 ลว.17 สค.58
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผวจ.
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี นำส่วนราชการร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
21/01/2560
10

ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี นำพสกนิกรชาวสุพรรณบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
21/01/2560
6

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงาน“สุพรรณบุรีน้อมอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
20/01/2560
20

ผู้ว่าฯสุพรรณบุรีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2560
19/01/2560
22

องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ที่อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
19/01/2560
28

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
แจ้งมติและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)ทั่วประเทศ ครั้งที่๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 75

Download พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 545

การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ของจังหวัด ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ 108

สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0210.5/ว 6899 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 65

การพิจารณาจัดทำคุณลักษณะของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด 222

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี เชิญชวนส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “สุพรรณบุรีรำลึก” (16/01/2560) 6

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (13/01/2560) 16

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (12/01/2560) 77

โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพฯ (12/01/2560) 21

สำนักพระราชวังจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ประชาชนเข้าชม ณ ศาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง (09/01/2560) 21

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ต่อจากถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ 4,2 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช - ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี (ช่วงที่ 2) (20/01/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
8

สอบราคาโครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัด เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ 5 บ้านดาบเงิน ต.ตะค่า-ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (20/01/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณโรงสีข้าวชุมชนถึงบริเวณบ้านนายทองเหมาะ เทียนปัญจะ กว้าง 4 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (20/01/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
7

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณถนนลาดยางบางแม่หม้าย-คูบัว ถึงบริเวณนานางวาสนา วารีรัตน์ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 ม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (20/01/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
8

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายศาลาแดง) บริเวณช่วงรอยต่อกับถนนลาดยางเดิม กว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 ม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (20/01/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
8

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
14

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ศูนย์ส่งเสริมทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
10

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่สอง
9

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขา ดอนเจดีย์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.ที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
22

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
เรียนและทำงานที่เมือง Vancouver และ Toronto ประเทศแคนาดา 30/11/2559

เรียนภาษาในวิทยาลัยชั้นนำ TAFE-Brisbane สมัคร 9 สัปดาห์ ฟรี 3 สัปดาห์ 14/11/2559

เรียนและทำงานแบบยาวๆ 54 สัปดาห์ ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 14/11/2559

หมุด น๊อต กลางถนน 27/10/2557

รถสิบล้อทำถนนพัง ขับเร็ว หินตก 28/09/2556

 
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th