เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
ผลการออกรางวัลบัตรผ่านประตูเข้างานฯ และชมยุทธหัตถี
  2559
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  มกราคม 2559
 
   
 
ข้อมูลจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
  มิถุนายน 2558
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ. ปี 2556
  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจผวจ. ปี 2557
  คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2618/2558 ลว.17 สค.58
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผวจ.
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558
22/09/2559
8

ผู้ว่าฯสุพรรณบุรีร่วมพิธีส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
20/09/2559
14

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2559/60
19/09/2559
19

คณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2559 จากกรมการปกครองเดินทางมาคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ที่อำเภอบางปลาม้า
16/09/2559
25

สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่อำเภออู่ทอง
15/09/2559
17

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
ผลการอนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ตรงเกณฑ์ 66 หน่วยงาน 59

ผลการอนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ตามมติที่ประชุมคกก.คอมพิวเตอร์ฯ ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2559 ไม่ตรง 4 หน่วยงาน และ 1 หน่วยงานให้เพิ่มเติมเอกสาร 48

สพ 0017.1/ว14591 ลว. 15 ส.ค. 59 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 42

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 198

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ (ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม - วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559) ฉบับที่ 18/2559 107

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 4 (23/09/2559) 5

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งเตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่ง พร้อมกับเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง (22/09/2559) 7

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งเตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่ง (20/09/2559) 10

เรือพระราชทานเวชพาหน์ (เวด-ชะ-พา) นำแพทย์-พยาบาลรักษาผู้ป่วยริมน้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2559 (16/09/2559) 17

จังหวัดสุพรรณบุรีขอความร่วมมืองดเว้นการจับสัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ  (13/09/2559) 23

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคุลก เลียบคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน บริเวณถนนซอยบ้านสุด 9 หมู่ 3 ต.ไผ่กองดิน จ.สุพรรณบุรี (23/09/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
6

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคุลก เลียบคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ฝั่งทิศเหนือ หมู่ 3 ต.ไผ่กองดิน จ.สุพรรณบุรี (23/09/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
5

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก เลียบคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ฝั่งทิศเหนือ และโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบ้านสุด 9 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (23/09/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
4

การจำหน่ายเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ด้วยการขายโดยวิธี ทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (23/09/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านโป่งลาน ตำบลบ่อสุพรรณ (23/09/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
5

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 1-2 ต.ทับตีเหล็ก 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
18

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
17

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 อบต.สระพังลาน 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน
49

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลเจดีย์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเจดีย์
81

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี  
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี
48

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
หมุด น๊อต กลางถนน 27/10/2557

รถสิบล้อทำถนนพัง ขับเร็ว หินตก 28/09/2556

ยินดีต้อนรับ...เว็บบอร์ดใหม่ !!! 09/06/2556

 
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th