เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
ผลการออกรางวัลบัตรผ่านประตูเข้างานฯ และชมยุทธหัตถี
  2559
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  มกราคม 2559
 
   
 
ข้อมูลจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
  มิถุนายน 2558
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ. ปี 2556
  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจผวจ. ปี 2557
  คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2618/2558 ลว.17 สค.58
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผวจ.
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจัดรายการบันทึกสถานการณ์สัญจร โครงการบ้านสวยเมืองสุขเทิดไท้องค์ราชัน ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
22/07/2559
10

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่อำเภอบางปลาม้า
21/07/2559
21

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
20/07/2559
52

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ “ โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559
15/07/2559
20

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า สภากาแฟ ครั้งที่ 9
14/07/2559
39

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ (ระหว่างวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน - วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2559) ฉบับที่ 16/2559 18

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ (ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน - วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559) ฉบับที่ 17/2559 19

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบวัปดาห์ (ระหว่างวันจันทร์ที่ 13 - วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2559) ฉบับที่ 15/2559 67

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบวัปดาห์ (ระหว่างวันจันทร์ที่ 6 - วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2559) ฉบับที่ 14/2559 87

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบวัปดาห์ (ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 - วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2559) ฉบับที่ 13/2559 57

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ขอเชิญชวน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 – 2 สิงหาคม 2559 (22/07/2559) 9

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ประกาศเบี่ยงจราจรทางหลวงหมายเลข 3263 (15/07/2559) 20

จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญชวนส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดกับโครงการประกวดภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี หัวข้อ “วิถีคนเมืองเหน่อ” (11/07/2559) 42

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ (24/06/2559) 69

แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ฯของ MICT (23/06/2559) 25

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานปลูกป่าทั่วไป (22/07/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
6

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโดมหลังคาด้านหน้าสำนักงาน เทศบาลตำบลสระยายโสม  (22/07/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สำนักงานเทศบาลตำบลสระยายโสม
5

ประมูลจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการขุดเจาะ บ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 1,2,3,5,7,9 โครงการขุดเจาะ บ่อบาดาลหมู่ที่ 3,8 และโครงการปรับปรุงถังประปาหมู่ที่ 3,5 จำนวน 10 โครงการ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (22/07/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์
8

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน รายศิรินาจ (21/07/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
34

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขยายผิวจราจร ซ่อมสร้างถนนลาดยางและซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟะลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 2,3,5,6,9,11,12,13,15,16,17,18 จำนวน 12 โครงการ (21/07/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
10

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 อบต.สระพังลาน 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน
24

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลเจดีย์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเจดีย์
35

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี  
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี
24

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 และ เมษายน 2559 สนง.พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
40

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี
25

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
หมุด น๊อต กลางถนน 27/10/2557

รถสิบล้อทำถนนพัง ขับเร็ว หินตก 28/09/2556

ยินดีต้อนรับ...เว็บบอร์ดใหม่ !!! 09/06/2556

 
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th