เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ยอดเงินบริจาค "ก้าวคนละก้าว รวมพลังชาวสุพรรณบุรี" ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560 จำนวน 28,080,853.45 บาท
10/12/2560
3

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2560
09/12/2560
9

ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เปิด “ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จังหวัดสุพรรณบุรี”
08/12/2560
11

ชาวสุพรรณบุรี ต้อนรับตูน บอดี้แสลม อย่างเนื่องแน่น
07/12/2560
38

ยอดเงินบริจาค "ก้าวคนละก้าว รวมพลังชาวสุพรรณบุรี" ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2560 จำนวน 21,030,935.84 บาท
06/12/2560
68

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 75

ผังบริเวณการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี 189

การมอบอำนาจในการดำเนินการตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 373

เอกสารประกอบการประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ของจังหวัดสุพรรณบุรี 408

เอกสารประกอบการสัมมนาจัดซื้อจัดจ้างฯ 6-7 กันยายน 2560 1742

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

จังหวัดสุพรรณบุรี รณรงค์ให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด สะอาดและงดการเผาอ้อย (30/11/2560) 8

กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน สร้างความมั่นคงในการทำงาน การันตีด้วยรางวัลเกียรติคุณ 2 ปีซ้อน (29/11/2560) 16

จัดหางานสุพรรณบุรีนำร่องจ้างงานผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา (24/11/2560) 15

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับบริษัท ตลาดสดเมืองทองดอนเจดีย์ จำกัด จัดจำหน่ายเนื้อสุกรราคาถูก เพื่อกระตุ้นการบริโภคเนื้อสุกร (24/11/2560) 15

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” (22/11/2560) 16

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คอกช้างดินสมัยทวารวดีเมืองอู่ทอง (07/12/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
7

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คอกช้างดินสมัยทวารวดีเมืองอู่ทอง (07/12/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จำนวน 2 กิจกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (07/12/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
6

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าเชื่อมจุดการแสดงบริเวณรอบคูเมืองโบราณอู่ทอง หมู่ที่ 1,6,9 และหมู่ที่ 12 ต.อู่ทอง (07/12/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
4

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมหลัก การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ (06/12/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี (ศอ.ปส.ส.สพ.)
8

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.หนองสาหร่าย 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอดอนเจดีย์
1

ประกาศผู้เสนอราคาชนะประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 กิจกรรม 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอศรีประจันต์
12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานเทศกาลกินปลา กินเห็ดฯ อ.ด่านช้าง 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
13

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาย้อนวันวาน (อ.เดิมบางนางบวช 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
16

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (พ.ค. - ส.ค. 2560) 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
120

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
สนใจสั่งพิมพ์เสื้อระบบ DTG. ราคาถูกติดต่อhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135816833701888&id=130703780879860 04/09/2560

สั่งพิมพ์เสื้อคู่ เสื้อทีม สนใจติดต่อhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135816833701888&id=130703780879860 04/09/2560

สนใจสั่งพิมพ์เสื้อคู่ เสื้อทีม เสื้อห้องราคาถูก 04/09/2560

ขออนุญาตจ้า...... เรียนภาษาที่ INUS Melbourne ประเทศออสเตรเลีย 210 AUD/week 24/07/2560

เรียนภาษาที่ INUS Melbourne ประเทศออสเตรเลีย 210 AUD/week 24/07/2560

 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th