เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
ผลการออกรางวัลบัตรผ่านประตูเข้างานฯ และชมยุทธหัตถี
  2559
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  มกราคม 2559
 
   
 
ข้อมูลจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
  มิถุนายน 2558
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ. ปี 2556
  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจผวจ. ปี 2557
  คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2618/2558 ลว.17 สค.58
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผวจ.
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ “ ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติต “ ที่ศรีประจันต์
24/06/2559
20

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
24/06/2559
14

จังหวัดสุพรรณบุรีนำหน่วยงานราชการออกให้บริการประชาชนที่วัดศพเพลิง อำเภอบางปลาม้า
23/06/2559
27

รมช.เกษตรจีน ศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่จังหวัดสุพรรณบุรี
22/06/2559
28

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการทำนาแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
20/06/2559
24

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบวัปดาห์ (ระหว่างวันจันทร์ที่ 6 - วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2559) ฉบับที่ 14/2559 54

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบวัปดาห์ (ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 - วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2559) ฉบับที่ 13/2559 38

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบวัปดาห์ (ระหว่างวันจันทร์ที่ 23 - วันศุกร์ ที่27 พฤษภาคม 2559) ฉบับที่ 12/2559 48

สพ 0017.5/ว 9486 ลว. 30 พฤษภาคม 2559 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช. 114

เชิญประชุมคณะกรรการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2559 และหน่วยงานชี้แจงรายละเอียด 83

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ (24/06/2559) 12

แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ฯของ MICT (23/06/2559) 8

กระทรวงแรงงานกำหนดอัตราค่าปรับสูงสุดแก่ผู้ฝาฝืนกฎหมายคุ้มครอง (20/06/2559) 28

จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี  (13/06/2559) 41

ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี เตือน! ระวังการผลิตน้ำผลไม้ปลอมบรรจุขวดจำหน่าย (09/06/2559) 44

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี 2559 (ซื้อเทียน) (24/06/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภออู่ทอง
12

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี 2559 (จัดหาเครื่องแต่งกายผู้ร่วมริ้วขบวนฯ) (24/06/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภออู่ทอง
6

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลบ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี (24/06/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : โรงพยาบาลบ้านไร่
6

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมลานคอนกรีต บริเวณบ้านนางเสริมศรี บัวผัน ม.4 (24/06/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเขาพระ
10

สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำเพื่อการเกษตร ม.4, โครงการขุดลอกคลอง ม.5,6,7 และโครงการขุดลอกตะกอนดินและวัชพืช ม.1,8,3 (23/06/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
14

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 อบต.สระพังลาน 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน
12

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลเจดีย์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเจดีย์
17

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี  
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี
12

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 และ เมษายน 2559 สนง.พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
20

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี
12

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
GCLUB ASIA99 คาสิโนออนไลน์ ที่ท่านเลือกเป็นสมาชิก 01/11/2557

ต้อนรับAEC58เรามีเกมส์สนุกๆมากมาย 27/10/2557

เรามีเกมส์สนุกๆมากมายครับ 27/10/2557

เรามีเกมส์สนุกๆมากมาย 27/10/2557

หมุด น๊อต กลางถนน 27/10/2557

 
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th