เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  มกราคม 2559
 
   
 
ข้อมูลจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
  มิถุนายน 2558
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ. ปี 2556
  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจผวจ. ปี 2557
  คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2618/2558 ลว.17 สค.58
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผวจ.
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
24/03/2560
7

จ.สุพรรณบุรี นำหน่วยราชการออกให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2560 ที่อำเภออู่ทอง
24/03/2560
7

“สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา เพื่อคืนคนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560”
21/03/2560
9

คณะสื่อมวลชนประเทศเวียดนามเดินทางมาเยือนจังหวัดสุพรรณบุรี
21/03/2560
10

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560
20/03/2560
18

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 45

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี 131

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ [update ๑๕ ก.พ. ๖๐] 118

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25561 134

การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 57

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญเที่ยวงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2560 (17/03/2560) 20

การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ประจำปี 2559 – 2560 จังหวัดสุพรรณบุรี (15/03/2560) 11

สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญชวนผู้มีรายได้น้อยเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (14/03/2560) 20

จังหวัดสุพรรณบุรีขยายเวลาการส่งผลงานการประกวดบทความและบทร้อยกรอง เชิดชูเกียรติคุณ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  (01/03/2560) 56

กสทช. แจกคูปองดิจิตอลทีวีล็อตใหม่จำนวน 3.98 ล้านใบ เริ่มส่งหนังสือแจ้งสิทธตั้งแต่ 31 ม.ค. – 1 มี.ค. 2560 ประชาชนสามารถใช้สิทธิแลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ที่จุดให้บริการได้ตั้งแต่ 2 มี.ค. – 2 ก.ย. 2560 (01/03/2560) 31

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560. (24/03/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
4

ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโกดังศรีภัณฑ์ หมู่ที่ 10 ต.อู่ทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (23/03/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
4

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการสามัคคีสร้างความปลอดภัยสุพรรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 (ค่าเช่ารถบัส) (23/03/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
3

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนโดยเสริมดินให้สูงขึ้นพร้อมลงลูกรังลินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 5 ต.รั้วใหญ่ (23/03/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่
4

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ต.รั้วใหญ่ (23/03/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่
6

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
45

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
29

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ศูนย์ส่งเสริมทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
32

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่สอง
36

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขา ดอนเจดีย์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.ที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
47

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
เรียนและทำงานที่เมือง Vancouver และ Toronto ประเทศแคนาดา 30/11/2559

เรียนภาษาในวิทยาลัยชั้นนำ TAFE-Brisbane สมัคร 9 สัปดาห์ ฟรี 3 สัปดาห์ 14/11/2559

เรียนและทำงานแบบยาวๆ 54 สัปดาห์ ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 14/11/2559

หมุด น๊อต กลางถนน 27/10/2557

รถสิบล้อทำถนนพัง ขับเร็ว หินตก 28/09/2556

 
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th