เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จัดโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อความสำเร็จของบุตรหลานและชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
23/01/2561
2

จังหวัดสุพรรณบุรีออกตรวจสอบโรงมหรสพ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
22/01/2561
4

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี จัดงานสดุดี เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
22/01/2561
4

พิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561
19/01/2561
20

สุพรรณบุรีจัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี และการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2561
18/01/2561
21

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 59

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 111

ผังบริเวณการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี 216

การมอบอำนาจในการดำเนินการตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 473

เอกสารประกอบการประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ของจังหวัดสุพรรณบุรี 549

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

จังหวัดสุพรรณบุรี เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี “คนตาดีช่วยคนตาบอด” (22/01/2561) 3

จังหวัดสุพรรณบุรี ชวนเชิญเยาวชนร่วมประกวดสุนทรพจน์ทางวัฒนธรรมด้วยสำเนียงเสียง “เหน่อ” สุพรรณ ครั้งที่ 12 ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2561 (10/01/2561) 19

ชื่นมื่นมีงานทำ กับวันนัดพบแรงงาน 8 มกราคม นี้ ที่สุพรรณบุรี (05/01/2561) 19

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 (26/12/2560) 18

จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญชวนร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2561  (22/12/2560) 32

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากเขตเทศบาลถึงแยกสับไฟ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (22/01/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อบต.สนามชัย
5

ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป ป่าเขาช้างเผือก ที่ 8 หมู่ที่ 8 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (18/01/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : สำนักการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10(ราชบุรี)
12

ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป ป่าเขาช้างเผือก ที่ 6หมู่ที่ 8 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (18/01/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : สำนักการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10(ราชบุรี)
6

ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป ป่าเขาช้างเผือก ที่ 2 หมู่ที่ 8 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (18/01/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : สำนักการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10(ราชบุรี)
5

ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป ป่าเขาช้างเผือก ที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (18/01/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : สำนักการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10(ราชบุรี)
7

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คอกช้างดินสมัยทวารวดีเมืองอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว จำนวน 3 กิจกรรม 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมวิถีชีวิตและสันทนาการ จำนวน 2 กิจกรรม 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านโซ่ง-ต.สระพังลาน 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 6 กิจกรรม 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : อำเภอศรีประจันต์
31

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
สนใจสั่งพิมพ์เสื้อระบบ DTG. ราคาถูกติดต่อhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135816833701888&id=130703780879860 04/09/2560

สั่งพิมพ์เสื้อคู่ เสื้อทีม สนใจติดต่อhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135816833701888&id=130703780879860 04/09/2560

สนใจสั่งพิมพ์เสื้อคู่ เสื้อทีม เสื้อห้องราคาถูก 04/09/2560

ขออนุญาตจ้า...... เรียนภาษาที่ INUS Melbourne ประเทศออสเตรเลีย 210 AUD/week 24/07/2560

เรียนภาษาที่ INUS Melbourne ประเทศออสเตรเลีย 210 AUD/week 24/07/2560

 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th