เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  มกราคม 2559
 
   
 
ข้อมูลจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
  มิถุนายน 2558
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ. ปี 2556
  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจผวจ. ปี 2557
  คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2618/2558 ลว.17 สค.58
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผวจ.
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ ประจำปี 2559
26/05/2559
1

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21
23/05/2559
73

ประชาชนชาวตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า เดินทางมายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ขอให้ถอดถอนการประชาคมโครงการก่อสร้างระบบบ่อแก๊สชีวภาพ ของบริษัท พี.เอ.เพาเวอร์ ซัพพลายสุพรรณบุรี จำกัด
19/05/2559
32

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดโครงการสภากาแฟ พบปะหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
19/05/2559
37

ชาวสุพรรณบุรีจัดพิธีรับศพ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
19/05/2559
77

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
เชิญประชุมคณะกรรการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2559 และหน่วยงานชี้แจงรายละเอียด 19

การตั้งค่า Internet Explorer 11 ให้ใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 22

สพ 0017.1/ว8414 ลว. 11 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ของ จนท.ในหน่วยงานรัฐ ประจำปี 2559 44

สพ 0017.1/ว6608 ลว. 8 เม.ย. 59 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 214

สพ 0017.1/ว4892 ลว. 15 มีนาคม 2559 เรื่อง การจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานและการบริการของหน่วยงานภาครัฐบนโทรศัพท์พกพาด้วยระบบ G-News 168

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สคบ.เตือน! ห้ามนำกล่องโฟมใช้บรรจุอาหารที่มีน้ำมันหรือไขมันเป็นส่วนประกอบ เสี่ยงโรคมะเร็ง (18/05/2559) 23

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมออกสลากสัญจร งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี (17/05/2559) 55

หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ เชิญเข้าร่วมกิจกรรม “อ่านเขียน เปลี่ยนชีวิต” (13/05/2559) 27

กกต.สุพรรณบุรี ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการออกเสียง ประจำเขตออกเสียง จังหวัดสุพรรณบุรี (10/05/2559) 29

จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญชวนร่วมคัดเลือก “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี 2559 (02/05/2559) 46

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3,4,5 และหมู่ที่ 6 จำนวน 4 สาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26/05/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี
0

สอบราคาจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกกลบหลุมบ่อบางตอนพร้อมปาดเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2,4,6 และหมู่ที่ 9 ต.หนองสาหร่าย (26/05/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
1

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกกลบหลุมบ่อบางตอนพร้อมปาดเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2,4,6 และ 9 ต.หนองสาหร่าย ตามประกาศฯ ลว.10 พ.ค. 59 (26/05/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
1

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างฐานรากและติดตั้งหอถังเหล็กรูปถ้วยแชมเปญ จำนวน 5 โครงการ ต.หนองสาหร่าย (25/05/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
8

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล พร้อมงานเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 ต.พลับพลาไชย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (25/05/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
7

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 - 15 พ.ค. 59 สนจ.สุพรรณบุรี 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนจ.สุพรรณบุรี
20

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี
18

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 เทศบาลเมืองสองพี่น้อง 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
28

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
13

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
23

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
GCLUB ASIA99 คาสิโนออนไลน์ ที่ท่านเลือกเป็นสมาชิก 01/11/2557

ต้อนรับAEC58เรามีเกมส์สนุกๆมากมาย 27/10/2557

เรามีเกมส์สนุกๆมากมายครับ 27/10/2557

เรามีเกมส์สนุกๆมากมาย 27/10/2557

หมุด น๊อต กลางถนน 27/10/2557

 
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th