เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
ผลการออกรางวัลบัตรผ่านประตูเข้างานฯ และชมยุทธหัตถี
  2559
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  มกราคม 2559
 
   
 
ข้อมูลจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
  มิถุนายน 2558
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ. ปี 2556
  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจผวจ. ปี 2557
  คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2618/2558 ลว.17 สค.58
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผวจ.
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

รมต.คมนาคม มอบประกาศแก่อาสาสมัครทางหลวงดีเด่น จ.สุพรรณบุรี
26/08/2559
9

กระทรวงยุติธรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการเชิงรุกด้านการป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ โดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
25/08/2559
10

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง ” ทิศทางการพัฒนาเมืองโบราณอู่ทอง สู่เมืองสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
24/08/2559
16

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ในการประกวด ร้องเพลงลูกทุ่ง โครงการเส้นทางลูกทุ่งสุพรรณบุรี รอบชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี
24/08/2559
15

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559
20/08/2559
46

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
สพ 0017.1/ว14591 ลว. 15 ส.ค. 59 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 17

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 73

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ (ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม - วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559) ฉบับที่ 18/2559 92

การสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" โดยใช้กลไกประชารัฐ 76

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ (ระหว่างวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน - วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2559) ฉบับที่ 16/2559 66

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

การยางแห่งประเทศไทยเปิดรับแจ้งข้อมูลการปลูกยางของเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสิทธิ์ (26/08/2559) 6

จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญชวนร่วมเช่าบูชาวัตถุมงคล รุ่น”ชินบัญชร” เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี (25/08/2559) 7

จังหวัดสุพรรณบุรีรับสมัครปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 (25/08/2559) 6

จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญชวนร่วมส่งเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจผ่านเว็บไซต์ในโครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย” (25/08/2559) 7

“…..ประกาศสืบหาบุคคลสูญหาย.....” (25/08/2559) 6

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการพันาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 (26/08/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มงานยุทธศาสตร์)
6

สอบราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 จำนวน 2 ประเภท (3 โครงการย่อย) (26/08/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
5

ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ปริมาณงาน 68 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สพ./eb/5/2560 (26/08/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
6

ประกวดราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สพ./eb/4/2560 (26/08/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
6

ประกวดราคาจ้างเหมาทำการรื้อป้าย Overhead เก่าและติดตั้งป้าย Overhead ใหม่ ปริมาณงาน 271.40 ตร.ม.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สพ./eb/3/2560 (26/08/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
7

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 1-2 ต.ทับตีเหล็ก 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
3

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
4

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 อบต.สระพังลาน 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน
40

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลเจดีย์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเจดีย์
54

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี  
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี
37

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
หมุด น๊อต กลางถนน 27/10/2557

รถสิบล้อทำถนนพัง ขับเร็ว หินตก 28/09/2556

ยินดีต้อนรับ...เว็บบอร์ดใหม่ !!! 09/06/2556

 
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th