เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
ผลการออกรางวัลบัตรผ่านประตูเข้างานฯ และชมยุทธหัตถี
  2559
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  มกราคม 2559
 
   
 
ข้อมูลจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
  มิถุนายน 2558
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ. ปี 2556
  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจผวจ. ปี 2557
  คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2618/2558 ลว.17 สค.58
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผวจ.
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดโครงการปลูกมหาสาละเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
08/12/2559
5

ส่วนราชการสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิกออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
07/12/2559
6

จ.สุพรรณบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
05/12/2559
20

ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี นำส่วนราชการร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
02/12/2559
23

จังหวัดสุพรรณบุรีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นครองราชย์ รัชกาลที่ 10
02/12/2559
17

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0210.5/ว 6899 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 6

การพิจารณาจัดทำคุณลักษณะของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด 161

แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 67

ด่วนที่สุด ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดทำบันทึกสุพรรณบุรี ปี 2560 (อปท. กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน) 54

วิสัยทัศน์จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2561-2564 160

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

กระทรวงพาณิชย์จัดตลาดนัดข้าวเปลือกช่วยชาวนาขายได้ราคาสูงขึ้น (23/11/2559) 26

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1 ที่ห้าง Big C (18/11/2559) 39

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงาน “รวมพลังแห่งความสามัคคี” เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (18/11/2559) 45

จังหวัดสุพรรณบุรีสรรหาบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เพื่อรับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2560 (17/11/2559) 32

จังหวัดสุพรรณบุรีเตือน!การจำหน่ายข้าวเปลือกให้กับเกษตรกรของผู้รับจ้างบรรทุกข้าวเปลือก (09/11/2559) 37

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 (07/12/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบางกุ้ง
10

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการจ้างเหมาเรือตัดผักตบชวาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ อบต.บางใหญ่  (07/12/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
1

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าโรงเรียนวัดบ้านทึก หมู่ที่ 4 ต.สามชุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) (06/12/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
5

ประกวดราคาซื้อดินลูกรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB (ซ.) พย.01/2560 (06/12/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา
4

สอบราคาซื้อ หินคลุก เลขที่ สซ.พย.03/2560 (06/12/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา
3

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกาศผลผู้ชนะกาสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาดอนเจดีย์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.ที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาดอนเจดีย์
10

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 1-2 ต.ทับตีเหล็ก 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
52

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
52

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 อบต.สระพังลาน 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน
85

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลเจดีย์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเจดีย์
130

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
เรียนและทำงานที่เมือง Vancouver และ Toronto ประเทศแคนาดา 30/11/2559

เรียนภาษาในวิทยาลัยชั้นนำ TAFE-Brisbane สมัคร 9 สัปดาห์ ฟรี 3 สัปดาห์ 14/11/2559

เรียนและทำงานแบบยาวๆ 54 สัปดาห์ ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 14/11/2559

หมุด น๊อต กลางถนน 27/10/2557

รถสิบล้อทำถนนพัง ขับเร็ว หินตก 28/09/2556

 
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th