เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สภากาชาดไทย ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
18/06/2561
1

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดเสวนา เรื่อง “ ย้อนรอยประวัติสาสตร์เมืองเก่าสุพรรณบุรี และความสำคัญของพระเพทราชาต้นราชวงศ์บ้านพลูหลวง “
18/06/2561
1

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนา ครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561
18/06/2561
3

สถาบันพัฒนาประชาสังคมภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ปี 2560-2561
18/06/2561
2

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนสู่การเป็นศูนย์รับรายงานตัวและควบคุม ดูแล ผู้ถูกคุมความประพฤติ
18/06/2561
2

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560 302

สิ่งที่ส่งมาด้วย การขอเปลี่ยนแปลงโครงการ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย และการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 257

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 364

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 337

ผังบริเวณการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี 451

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่อง บุพเพสันนิวาส ประวัติศาสตร์และวรรณกรรม (11/06/2561) 16

กองอำนวยการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี เตือนประชาชน เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย (04/06/2561) 15

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล (01/06/2561) 389

จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศห้ามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าสูงเกินควร (24/05/2561) 21

จังหวัดสุพรรณบุรี เชิญชวนชมการประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา “เพลงอีแซว” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (21/05/2561) 28

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (14/06/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : โรงพยาบาลบ้านไร่ จ.อุทัยธานี
5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเส้นทางจักรยานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า (12/06/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอบางปลาม้า
10

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางใหญ่ (11/06/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อบต.บางใหญ่
11

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางทอง (11/06/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อบต.บางใหญ่
8

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนกระเบื้อง (11/06/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อบต.บางใหญ่
8

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี
13

ประกาศผู้ชนะผลการประกวดราคาจ้างทำการติดตั้งไฟส่องสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : แขวงทางหลวงสุพรรณบุรี ที่ 1
13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ต่อจากเดิมจากบ้านนายเคลิ้ม หงษ์ทอง หมู่ที่ 2 ถึงพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : เทศบาลตำบลนางบวช
12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : โรงพยาบาลบ้านไร่ จ.อุทัยธานี
14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรปับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ต.วังน้ำซับ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอศรีประจันต์
23

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
สั่งพิมพ์เสื้อคู่ เสื้อทีม สนใจติดต่อhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135816833701888&id=130703780879860 04/09/2560

สนใจสั่งพิมพ์เสื้อคู่ เสื้อทีม เสื้อห้องราคาถูก 04/09/2560

ขออนุญาตจ้า...... เรียนภาษาที่ INUS Melbourne ประเทศออสเตรเลีย 210 AUD/week 24/07/2560

เรียนภาษาที่ INUS Melbourne ประเทศออสเตรเลีย 210 AUD/week 24/07/2560

เรียนและทำงานที่เมือง Vancouver และ Toronto ประเทศแคนาดา 30/11/2559

 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th